Show simple item record

dc.contributor.authorMitiche, Annette
dc.date.accessioned2020-04-07T08:09:34Z
dc.date.available2020-04-07T08:09:34Z
dc.date.issued2020-04-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64091
dc.description.abstractSyftet är att undersöka hur lärarstudenter med bakgrund som civilingenjör erfar att vara lärare under en ett-årig lärarutbildning (KPU). Studiens mer specifika syfte är att fånga centrala aspekter av identitetsskapande rörelser i att vara lärare hos lärarstudenter. Studien utgör en ansats för empirisk forskning som riktar sig till den fenomenologi och hermeneutik som anses adekvat för undersökningen, med det ontologiska antagandet (Heidegger, 2013) att människan och dess omvärld utgör en helhet som är i världen. Det fenomenologiska hermeneutiska perspektivet utgörs tillsammans med pedagogisk forskning om läraridentitet det teoretiska ramverket. En kvalitativ metod har valts i studien, där både teori och metod utgörs av det fenomenologisk hermeneutiska perspektivet. Fyra lärarstudenter har intervjuats både strax innan de påbörjar lärarutbildningen och i slutet av utbildningen, där de har skrivit reflektionsanteckningar emellan dessa tillfällen. Att identiteten som civilingenjör påverkar identiteten som lärare går som en gemensam rörelse genom studien tillsammans med individuella erfarenheter som blir tydliga hos enskilda lärarstudenter. Från början har de en förhoppning att genom lärarutbildningen lära sig de metoder och teorier som behövs för att bli lärare. Genom utbildningen upptäcker de att läraryrket är mer komplext än vad de först trodde. Lärarstudenterna ser sig som förebilder till att stötta elever att utveckla goda förmågor till att bli framtida vuxna. Lärarstudenterna vill även stimulera eleverna att få samma djupa intresse för det egna ämnet som studenterna själva har. Det handlar både om elevernas egen relation till ämnet men också utifrån att de ska vara rustade för kommande yrkesliv. Det meningsfulla med att vara lärare för de fyra lärarstudenterna utvecklas genom utbildningen till att vara relationen mellan ämneskunskaper, undervisning, lärande och elever, som utgörs av en gemensam helhet. Studien visar att lärarstudenterna skapar sitt eget handlingsutrymme utifrån handlingar och reflektioner i att vara lärare i omvärlden.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectcivilingenjör, lärarstudenter, läraridentitet, lärarutbildning, KPU, livsvärld, fenomenologi, hermeneutiksv
dc.titleATT VARA LÄRARE I OMVÄRLDEN En fenomenologisk hermeneutisk studie av hur lärarstudenter med bakgrund som civilingenjörer erfar att vara lärare.sv
dc.typeTexteng
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
dc.type.degreeStudent essayeng
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record