Show simple item record

dc.contributor.authorBjurström, Klara
dc.contributor.authorHassel, Amanda
dc.date.accessioned2020-03-17T16:03:09Z
dc.date.available2020-03-17T16:03:09Z
dc.date.issued2020-03-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64027
dc.description.abstractSyfte: Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap kring otillåten påverkan mot förtroendevalda genom att undersöka och analysera hur problemet framställs av Brottsförebyggande rådet i deras kartläggningar av problematiken. Vidare syftar studien till att analysera hur de förtroendevalda framställer problemet. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av diskursanalys som teoretiskt perspektiv samt den metodteori som tillhör WPR som analysmodell. Metod: Brå:s kartläggningar och det transkriberade intervjumaterialet analyserades genom en diskursanalys med hjälp av Carol Bacchis analysmetod ”What’s the problem represented to be?” (WPR). Resultat: Efter utförd analys identifierades den övergripande framställningen av problemet som ett hot mot demokratin i både Brå:s kartläggningar och intervjumaterial. Vidare identifierades bakomliggande förgivettaganden i form av att otillåten påverkan i viss mån upplevs ingå i uppdraget som förtroendevald. De konsekvenser som identifierats av den rådande diskursen utgörs av en normförskjutning som skett inom problemområdet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectOtillåten påverkansv
dc.subjectFörtroendevaldsv
dc.subjectDiskurssv
dc.subjectDiskursanalyssv
dc.subjectWPRsv
dc.subjectDemokratisv
dc.subjectSocialkonstruktivismsv
dc.title”En oreglerad värld” – En diskursanalytisk studie om otillåten påverkan mot förtroendevaldasv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record