GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Masteruppsatser, Offentlig förvaltning >

Öar av kollegialitet - En kvalitativ studie om kollegiala arbets- och styrformer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/64026

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_64026_1.pdf973KbAdobe PDF
View/Open
Title: Öar av kollegialitet - En kvalitativ studie om kollegiala arbets- och styrformer
Authors: Brandhill, Torbjörn
Issue Date: 17-Mar-2020
Degree: Student essay
Keywords: Kollegialitet
Kollegial granskning
Kollegialt ledarskap
Kunskap
Kompetens
Styrform
Arbetsform
Abstract: Syfte: Studiens syfte är att analysera hur kollegiala arbetssätt och kollegial styrning kommer till uttryck i organisationer som är toppstyrda och mångprofessionella, det vill säga professionellt heterogena, och som således inte omedelbart förknippas med kollegiala styrformer. Teori: Uppsatsens använder sig av kollegialitet som styrform som teori. Metod: Studien är inspirerad av grundad teori och CCM och vid inhämtning av empiriskt material finns det en del av observationer ute på fältet och ä... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/64026
Appears in Collections:Masteruppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011