GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education, Communication and Learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL (2010-) >
Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

Stress hos förskollärare


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/63804

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_63804_1.pdfExamensarbete704KbAdobe PDF
View/Open
Title: Stress hos förskollärare
Other Titles: En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av stress i förskolan
Authors: Jiresten, Hanna
Högberg, Anton
Issue Date: 2020
Keywords: Förskollärare
förskola
stress
hälsa
Abstract: Syftet med vår studie är att undersöka vad förskollärare har för erfarenheter av stress i sitt arbete. Vi vill även undersöka hur ett förebyggande arbete mot stress skulle kunna se ut utifrån förskollärarnas svar. Vi kommer utgå ifrån våra två frågeställningar som lyder: Vilka erfarenheter av stress har förskollärarna i sin yrkesroll och hur beskriver de dessa? samt Hur kan ett förebyggande arbete mot stress se ut, enligt förskollärarna? För att kunna besvara frågeställningarna har vi använt oss... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/63804
Appears in Collections:Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011