GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap >
Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) >

KONFLIKTPOTENTIAL OCH AGILA ARBETSSÄTT


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/63795

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_63795_1.pdf483KbAdobe PDF
View/Open
Title: KONFLIKTPOTENTIAL OCH AGILA ARBETSSÄTT
Authors: Tengroth, Mikael
Issue Date: 9-Mar-2020
Degree: Student essay
Keywords: konfliktpotential
agil
konflikthantering
självstyrande grupper
scrum
Abstract: Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om de specifika förutsättningarna för konfliktförebyggande arbete i agila organisationer. Mer specifikt syftar min undersökning till att belysa konfliktpotentialen i agila arbetssätt. Min frågeställning lyder: Hur påverkas konfliktpotentialen av att en organisation arbetar enligt agila arbetssätt? Metod och material: Kvalitativ fallstudie av ett affärsområde inom ett större bolag inom telekom med verksamhet i Sveri... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/63795
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)

 

 

© Göteborgs universitet 2011