GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

Implementeringen av digitala verktyg i förskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/63648

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_63648_1.pdfExamensarbete3116KbAdobe PDF
View/Open
Title: Implementeringen av digitala verktyg i förskolan
Other Titles: Utifrån kulturellt och socialt kapital
Authors: Svensson, Kenneth
Svensson, Simon
Issue Date: 2020
Keywords: Digitala verktyg
implementering
Bourdieu
kapitalteori
kulturellt kapital
socialt kapital
Abstract: Det här är en enkätstudie utförd ur en kvantitativ ansats. Den syftar till att undersöka eventuella samband som existerar mellan individuella förskolelärares egna kapital och deras implementering av digitala verktyg i förskolans verksamhet. Detta har gjorts genom att undersöka utsträckningen i individuella användares implementering av digitala verktyg och eventuella samband mellan dessa och individens kulturella och sociala kapital. Bourdieus teori om kapitalformerna används för att förklar... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/63648
Appears in Collections:Examensarbeten / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011