Show simple item record

dc.contributor.authorLundell, Evelina
dc.date.accessioned2020-02-25T12:53:59Z
dc.date.available2020-02-25T12:53:59Z
dc.date.issued2020-02-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/63462
dc.description.abstractStudien syftar till att 1. Att undersöka vilka faktorer som kan påverka lärares digitaliserade undervisning samt 2. Att undersöka hur några lärare beskriver sin digitaliserade undervisning, vilket i sin tur möjliggör en analys av beskrivningarna i relation till den nationella digitaliseringsstrategins mål. Studiens design är komparativ då resultaten från fem individuella semistrukturerade intervjuer med lärare från två olika skolor, analyserats i relation till tidigare forskning och utifrån det teoretiska ramverket Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). De intervjuade lärarna arbetar inom de lägre årskurserna (förskoleklass till årskurs 3). De frågeställningar som ställdes var: Hur resonerar lärare kring sin digitaliserade undervisning? Vilka faktorer anser lärare påverkar deras digitaliserade undervisning? och Hur beskriver lärare sin digitaliserade undervisning och hurdana är förutsättningarna i jämförelse med den nationella digitaliseringsstrategin? Resultaten och min analys i relation till den nationella digitaliseringsstrategin visar att en ökad tillgång till teknisk support för lärarna och en utveckling av lärares kunskaper kring digitaliserad undervisning krävs. De faktorer som lärare anser påverkar deras digitaliserade undervisning kan sammanfattas som tillgång till digitala resurser, lärares kunskap, tillgång till support samt digitala resursers inverkan på elevers motivationsv
dc.language.isoswesv
dc.subjectdigitaliserad undervisning, IKT i undervisningen, digitala resurser, nationella digitaliseringsstrategin, faktorersv
dc.titleEn studie om lärares resonemang kring vad som påverkar deras digitaliserade undervisningsv
dc.title.alternativeA study of teachers' arguments about what affects their digitized teachingsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record