Show simple item record

dc.contributor.authorEklund, Linda
dc.contributor.authorKarlsson, Mariette
dc.date.accessioned2020-02-25T09:53:05Z
dc.date.available2020-02-25T09:53:05Z
dc.date.issued2020-02-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/63450
dc.description.abstractBakgrund och problem Under 1900-talet har många olika förändringar och försök att normalisera grundsärskolans skolform genomförts det vill säga gjort den mer lik grundskolan. Det finns idag flera inslag i grundsärskolans läroplan som återfinns i läroplanen för grundskolan. Idag sker exempelvis betygssättning också i grundsärskolan vilket kan vara problematiskt enligt Florin och Swärd (2014). Syfte Studiens syfte är att undersöka några lärares perspektiv på frågan om betygssättning i grundsärskolan. Mer precist har vi valt att undersöka sju lärares erfarenheter av att betygsätta elever i grundsärskolans inriktning ämnen och deras uppfattningar om betygssättningens funktion i relation till elevernas kunskapsutveckling. Metod Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv då betyg och bedömningssamtal kan ses som medierande redskap. Vi har genomfört halvstrukturerade intervjuer med några lärare och sedan gjort en hermeneutiskt inspirerad analys av svaren. Resultat Resultaten belyser att lärare i grundsärskolans inriktning ämnen beskriver arbetet med betygssättning av elever med intellektuell funktionsnedsättning som svårt. Lärarna upplever att kunskapskraven och betygskriterierna är svårtolkade och komplexa i relation till den formativa bedömningen av elevernas kunskapsutveckling, inte minst eftersom elevernas kunskapsutveckling varierar stort.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMagistersv
dc.relation.ispartofseriesHT19 IPS SLP610sv
dc.subjectIntellektuell funktionsnedsättningsv
dc.subjectgrundsärskolans inriktning ämnensv
dc.subjectbetygsv
dc.subjectbedömningsv
dc.subjectnormaliseringsv
dc.titleBetygssättning i grundsärskolan En intervjustudie av några lärares erfarenheter av betygssättning i grundsärskolansv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitetswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record