Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Mikael
dc.contributor.authorJohansson, Björn
dc.date.accessioned2006-07-07T09:44:47Z
dc.date.available2006-07-07T09:44:47Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/633
dc.description.abstractAbstract Titel Professionalism, lärare och läroböcker – En studie av läroböcker och lärares professionalism i gymnasieskolan och grundskolans senare åldrar Institution Göteborgs universitet sociologiska institutionen Arbetets art Examensarbete Sidantal 36 Författare Mikael Andersson och Björn Johansson Handledare Fredrika Lagergren Tidpunkt Vårterminen 2006 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares professionalism kopplat till användningen av läroböcker i grundskolans högstadium och i gymnasieskolan. Material och Metod Denna uppsats består av två undersökningar. Den första är en läroboksundersökning av läroböcker i svenska för grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Den andra är tio lärarintervjuer med lärare på ovannämnda nivåer i skolväsendet. Metoden är en kvalitativ textanalys av läroböcker. Resultaten av läroboksundersökningen beläggs dock med en kvantitativ metod. Slutsatser Undersökningen vill påvisa följande slutsatser: Dagens läroböcker i svenska på högstadiet och på gymnasiet uppfyller kursplanerna genomgående väl men de kan inte uppfylla dem till fullo. Det går med andra ord inte att enbart undervisa efter läroboken för att uppfylla kursplanernas mål. Läraren måste vara professionell nog att fylla den lucka som här uppkommer. Den professionelle läraren varierar sin undervisning och använder olika typer av material i undervisningen. Den professionelle läraren gör även pedagogiska val efter klassen, gruppen och eleven. Vi tycker oss kunna se en tendens att högstadielärare samarbetar mer och deras undervisning är mer påverkad av andra svensklärare på skolan. På gymnasiet verkar skillnaderna mellan olika lärare vara större troligen beroende på att utbildningen där är programstyrd och skillnaderna mellan olika lärare och olika program kan vara ganska stora. Högstadiet verkar i något större grad än gymnasiet ha läroboken i centrum med läromedel som övningsböcker kretsande kring denna. Nyckelord Professionalism, lärare, läroböcker, kursplan, svenska i grundskolan och svenska i gymnasieskolan.eng
dc.format.extent6454 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesvt06 2490-01eng
dc.subjectsvenska i grundskolaneng
dc.subjectsvenska i gymnasieskolaneng
dc.subjectProfessionalismeng
dc.subjectlärareeng
dc.subjectläroböckereng
dc.subjectkursplaneng
dc.titleProfessionalism, lärare och läroböcker – En studie av läroböcker och lärares professionalism i gymnasieskolan och grundskolans senare åldrareng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng
dc.type.degreeothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record