GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Skolmåltider på sociala medier?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/63342

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_63342_1.pdf419KbAdobe PDF
View/Open
Title: Skolmåltider på sociala medier?
Other Titles: - En studie utifrån ett elevperspektiv
Authors: Röding, Anna
Sokolina, Marina
Issue Date: 13-Feb-2020
Degree: Student essay
Keywords: Gymnasieelever
Skolmåltider
Sociala medier
Kommunikation
Integrerad
Abstract: Skollunchen kan var en av de viktigaste måltider för en elev, dock är det flera som väljer att inte äta i skolrestaurangen på grund av olika anledningar. Tidigare studier påpekar att eleven vill kunna påverka och vara delaktiga i måltidsskapandet men att de får ingen möjlighet till att delta. Problemet är att elever och måltidspersonal har en svag kommunikation mellan varandra och att det behövs etableras kanaler där de kan mötas. Syftet med studien är att studera gymnasieelevers inställnin... more
Description: Kandidatuppsats 15 hp Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskap Vt 2019 Handledare: Anna Post Examinator: Cecilia Magnusson Sporre
URI: http://hdl.handle.net/2077/63342
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011