Show simple item record

dc.contributor.authorLöfqvist, Lina
dc.date.accessioned2020-02-05T09:54:48Z
dc.date.available2020-02-05T09:54:48Z
dc.date.issued2020-02-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/63252
dc.description.abstractFosfor är en begränsad resurs på jorden, i vissa länder går det att finna fosfor naturligt i fosfat rikt berg. För att utnyttja den mängd fosfor som finns på jorden på bästa möjliga vis, är det viktigt att få en djupare förståelse för fosfor dynamiken i jord- och växtsystem. Jordbruken har problem med att det inte är tillräckligt med fosfor i marken för grödorna, därför gödslar dem med fosfor. Nackdelen är att endast en liten del av fosfor är lösligt i marken av den totala mark fosfor, och det krävs att det är lösligt för att växterna ska kunna ta upp det. Då endast en liten del är tillgängligt för växterna så lakas resterande del av fosfor ut till vattendrag och det kan leda till eutrofiering. Då fördjupning av fosfor dynamiken utförs kan man använda sig av två radioaktiva P-isotoper nämligen 32P och 33P. Laborationsexperimenten som har utförts i projektet är total organisk P och oorganisk P bestämning, extraherbart P i vatten, mikrobiell P och isotop utbytes kinetik (isotopic exchange kinetics) (IEK). Samt ett kombinerat experiment med IEK och inkubationsexperiment båda dessa med 33P märkning. Utifrån det kombinerade experimentet som pågick under 21 dagar kan brutto organisk fosfor mineraliseringshastigheter beräknas, vilket innebär hastigheten av den mikrobiella aktiviteten i jorden. Detta var syftet med projektet samt att jämföra olika jordar med varierande egenskaper genom att få en ökad förståelse för fosfor dynamiken. I den här studien har två jordar använts från Sverige (Skogaryd och Flakaliden) samt en jord från Australien (västra Sydney). Flakalidens jordprovtagningsytor 2A (gallring 60 % 2003, gödsling med fast gödsel), 5A (gallring 60 % 2003, gödsling med fast gödsel) och 15A (gödsling med fast gödsel) med diverse olika behandlingar. Dessa provtagningsytor ansågs som mest lämpliga att utföra det kombinerade experimentet med 33P märkning. Jord 5A visade på resultatet att den dagliga brutto organiska mineraliseringshastigheten är mellan 0,6-7,9 mg P kg-1.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesBsv
dc.relation.ispartofseries1079sv
dc.subjectfosforsv
dc.subjectisotopsv
dc.subject33Psv
dc.subjectFlakalidensv
dc.subjectSkogarydsv
dc.subjectVästra Sydneysv
dc.titleFosfors omsättningstid i jord med metoden 33P inkubationsexperiment kombination med isotop utbytes kinetik (IEK) med 33Psv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokLifeEarthScience
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Earth Scienceseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaperswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record