GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (2012-) >
Gothenburg Studies in Work Science >

Medarbetardrivna brukarriktade innovationer i omsorgsarbetet? Förutsättningar och hinder i implementering av satsning för ökad delaktighet bland medarbetare


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/63015

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_63015_1.pdf1513KbAdobe PDF
View/Open
Title: Medarbetardrivna brukarriktade innovationer i omsorgsarbetet? Förutsättningar och hinder i implementering av satsning för ökad delaktighet bland medarbetare
Authors: Håkansson, Helena
Dellve, Lotta
Issue Date: 2019
Extent: 40 sidor
Publication type: report
Series/Report no.: Gothenburg Studies in Work Science
Nr 19, 2019
Abstract: Föreliggande rapport ger en vetenskaplig processutvärdering av implementering av ”Den tvåhänta förvaltningen: Medarbetardriven innovation i SDF Västra Göteborg”. Följeforskningen utforskar implementeringen av modellen för medarbetardriven innovation, former och fokus i det lokala innovationsarbetet, förutsättningar av betydelse i implementering och genomförande, samt betydelser av utvecklingsarbetet för anställdas upplevelse av arbetet. Syftet är att få en större förståelse för hur utveckling av... more
ISBN: 978-91-87876-29-5
URI: http://hdl.handle.net/2077/63015
Appears in Collections:Gothenburg Studies in Work Science

 

 

© Göteborgs universitet 2011