Show simple item record

dc.contributor.authorJÄVERBY, ANNICA
dc.date.accessioned2020-01-08T13:52:28Z
dc.date.available2020-01-08T13:52:28Z
dc.date.issued2020-01-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/62992
dc.description.abstractSammanfattning Inledning och bakgrund Läro- och kursplaner anger riktlinjer och mål för skolans verksamhet i Japan. Muntlig framställning återfinns inte i läro- och kursplaner där, så lärarna ställs inte inför en bedömning i denna förmåga. För att skapa en lärandemiljö där lärares lyhördhet gentemot elevers förförståelse, frågor och inställning till skolarbete krävs det en interaktion mellan lärare och elev. Dock beskriver lärarna ett dilemma i ovissheten om eleven förmår använda sin kunskap i framtiden, liksom lärarens vilja att få gensvar från eleven om att undervisningen nått fram. I intervjustudien med fem japanska lärare framgår det att de saknar framför allt gensvaret som en drivkraft i lärandet, liksom den ömsesidiga kommunikationen. Syfte och frågeställning Studien har som syfte att undersöka några lärares erfarenheter och uppfattningar gällande muntlig framställning i Japan. Syftet är att undersöka detta i relation till den bedömning som behöver göras enligt de krav som ställs i läro- och kursplanerna. Teori Litteratur och forskning inom området fenomenologi, social kompetens, den japanska skolan och elevens skolvardag, specialskolor, utbildning och bedömning. Metod Studiens empiri har samlats in utifrån genomförda forskningsintervjuer av fem lärare i Japan, som arbetar på grundskola och universitet.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMastersv
dc.relation.ispartofseriesHT19 IPS PDA253sv
dc.subjectsocialkompetenssv
dc.subjectfenomenologisv
dc.subjectmuntlig framställning, japansk skolasv
dc.subjectjapansk skolasv
dc.titleBETYDELSEN AV MUNTLIG FRAMSTÄLLNING I EN JAPANSK SKOLAsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record