Recent Submissions

 • En stöttande undervisning 

  Roininen, Tilda (2022)
  Following case study aims to investigate how the organizational, didactic and pedagogical factors affects the visual art education for students with neuropsychiatric disabilities in Swedish high schools. In the case study ...
 • Manuellt och intellektuellt arbete 

  Möller Fogelqvist, Ann-Sofie; Blom Pommerening, Matilda (2023)
  Nyttan med skolämnet slöjd är ifrågasatt från olika håll i samhället. Undersökningar visar att slöjden upplevs som ett rent praktiskt ämne och de kunskaper eleverna får med sig beskrivs som förlegade. Kursplaner uttrycker ...
 • Kamratlärande som metod i bildämnet 

  Hagstedt, Rebecka (2023)
  The purpose of this article is to investigate whether students in secondary school have worked with the method peer learning in the subject visual art. I want to examine what students think peer learning is. Through this, ...
 • Konsten att motivera 

  Karlsson, Daniel (2023)
  Syftet med föreliggande studie är att identifiera faktorer som slöjdlärare kan använda sig av för att skapa och bibehålla elevers motivation i slöjdundervisningen. De frågeställningar som ställts är ”Vilka faktorer anser ...
 • Hantverkstekniker i slöjd 

  Hjortenhag, Rebecka (2023)
  I slöjdens styrdokument finns en bristande tydlighet kring begreppet hantverkstekniker. Det centrala innehållet i slöjdens kursplan framhåller att undervisningen ska behandla enkla respektive utvecklade former av ...
 • Handledning som träffar rätt 

  Björkqvist, Terese (2023)
  Studiens syfte var att utveckla förståelse för vilka didaktiska val några slöjdlärare gör när de handleder elever. Inriktningen var hur slöjdlärare anpassar sin handledning utifrån elevens individuella behov, hur de ...
 • Auktoritet – En nödvändighet 

  Eberius, Anton (2023-06-08)
  Lärarens roll som auktoritet i klassrummet är något som alltid har varit närvarande, är närvarande och som också kommer att vara närvarande i framtiden. Syftet med studien är att undersöka vad några verksamma legitimerade ...
 • Tradition, passion eller kreativ gråzon? 

  Ricklund, Malin (2023-06-08)
  Syftet med studien var att undersöka hur slöjdlärare resonerar kring gränslandet mellan pyssel och slöjd. Studien utgick ifrån följande två frågeställningar: Hur uppfattar slöjdlärare att material, verktyg och hantverkstekniker ...
 • MELLAN MASKORNA 

  Hörnell, Anna (2023)
  This essay explores the ethics and erotics of translation, particularly of translating queer poetry, through my attempt to translate two works by the U.S. poet Ching-In Chen into Swedish. Using the work of Eve Kosofsky ...
 • NÄR PER MÖTTE BÆR 

  Wollberg, Per (2023)
  In this essay I write about my struggle with translating an old North Saami text into semi- modern Swedish. I also write about memories from my youth, and the experiences and the knowledge I have gathered during my life ...
 • SE, BERÄTTA OCH LYSSNA PÅ MARANSKA 

  University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2022)
  In this work, I reflect on my own translation into Swedish of the Armenian-born author Narine Abgaryan's Russian-language novel Three Apples Fell from the Sky. Tentatively, I place the novel alongside a Russian-language ...
 • LÄNGTANS SÅNG 

  University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2023)
  This essay aims to describe the process of translating songs from Russian langu- age to Swedish, from my perspective as both translator and singer. A selection of songs that span over the period 1969–2020, from a variety ...
 • DET MUSIKALISKA ÖVERSÄTTANDET 

  University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2021)
  What unites musical practice and translation? Is there a ”musical” way of translating? In this essay, I examine the similarities between making music and translating, based on my own experiences as a professional musician ...
 • DON IPMIRDAT, OABBÁ 

  University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2023)
  This is a ride through the process of a Sámi translating a book to Northern Sámi written by an Inuit writer, through translations in Norwegian, Danish and Swedish. I am investigating how I can implement an Indigenous paradigm ...
 • Ai ia - Om en texts egentliga härrörelse eller översättarens nya värld 

  University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2021)
  In this essay the question about the actual origin of a text is explored – is it the world of the place or the world of the language? The texts discussed here are written by a bilingual writer, Elena Bochorishvili, in ...
 • TORDIVELEN FLYR TIL SÁPMI 

  University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2023)
  This is an essay about translating from Norwegian to North Saami, from my second language to my mother tongue. A novel by Maria Gripe from 1979, about flowers, food and furniture. And about playing chess over the phone. ...
 • Språkens förvrängda tillstånd 

  University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2023)
  This essay aims to embody the thoughts and reflections that have emerged during my ongoing translation of Arinze Ifeakandu’s short story collection “God’s Children are Little Broken Things”. Drawing from my initial ...
 • KONST OCH LÄRA GER GUNST OCH ÄRA 

  Gedda, Jenniffer; Kouthoofd, Amanda (2023)
  Den här forskningsöversikten ämnar undersöka samverkan mellan skola och museum i relation till våra frågeställningar; vilka förutsättningar finns för samverkan mellan skola och museum, vilka uppfattningar har lärare och ...
 • Att slöjda för samhällelig förändring? 

  Wingfors, Simone; Widegren, Bojan (2023)
  “Att slöjda för samhällelig förändring?” syftar till att utforska slöjdämnets potential att undervisa för hållbar utveckling. Resultatet bygger på en litteraturstudie av forskningsfältet för hållbar utveckling i slöjdämnet. ...
 • Att förstå sitt kulturarv är att förstå sig själv och andra 

  Wilhemsson Teike, Jannike; Lundqvist, Louise (2023)
  I svenska skolans värdegrund nämns begreppet kulturarv som en del i att skapa en trygg identitet och som något viktigt för att förstå och leva sig in i andras villkor. Dessutom har Sverige genom kulturmiljölagen och ...

View more