Now showing items 1-20 of 28

  • LÅNGSAM OCH KRÅNGLIG Min väg mot översättning 

   Malm, Åsa (2019)
   Det finns de som säger att det är omöjligt att översätta. Andra menar att det ju bara är att skriva som det står. För två år sedan hade jag nog kunnat säga att ”man känner ju om det blir fel”. Inte alls för att jag trodde ...
  • Översättare och/eller litteraturkritiker. 

   Marques Jagemark, Lisa (2019)
   När jag började på Akademin Valands konstnärliga magisterprogram i litterär översättning arbetade jag redan som litteraturkritiker. Det är inte så konstigt, litteraturkritik och litterär översättning är egentligen bara två ...
  • Minnenas och sinnenas betydelse vid litterär översättning – via översättarens (ålliknande) metamorfoser 

   Wijk, Karin (2019)
   Som barn följde jag ibland med min pappa ut med ekan när han fiskade ål. När jag under översättarutbildningen på Akademin Valand började översätta novellen ”Starver” ur novell-samlingen Fen av Daisy Johnson – där en ung ...
  • Ai ia - Om en texts egentliga härrörelse eller översättarens nya värld 

   University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2021)
   In this essay the question about the actual origin of a text is explored – is it the world of the place or the world of the language? The texts discussed here are written by a bilingual writer, Elena Bochorishvili, in ...
  • DET MUSIKALISKA ÖVERSÄTTANDET 

   University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2021)
   What unites musical practice and translation? Is there a ”musical” way of translating? In this essay, I examine the similarities between making music and translating, based on my own experiences as a professional musician ...
  • En stöttande undervisning 

   Roininen, Tilda (2022)
   Following case study aims to investigate how the organizational, didactic and pedagogical factors affects the visual art education for students with neuropsychiatric disabilities in Swedish high schools. In the case study ...
  • SE, BERÄTTA OCH LYSSNA PÅ MARANSKA 

   University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2022)
   In this work, I reflect on my own translation into Swedish of the Armenian-born author Narine Abgaryan's Russian-language novel Three Apples Fell from the Sky. Tentatively, I place the novel alongside a Russian-language ...
  • ”Det känns som relationen blir så konstig” 

   Lönngren, Oskar (2023)
   Assessment and grading are a central part of a teacher’s profession. This work must be interconvertible, rest on a scientific basis and on proven experience as well as be based on students’ performances. However, students ...
  • Att slöjda för samhällelig förändring? 

   Wingfors, Simone; Widegren, Bojan (2023)
   “Att slöjda för samhällelig förändring?” syftar till att utforska slöjdämnets potential att undervisa för hållbar utveckling. Resultatet bygger på en litteraturstudie av forskningsfältet för hållbar utveckling i slöjdämnet. ...
  • Att förstå sitt kulturarv är att förstå sig själv och andra 

   Wilhemsson Teike, Jannike; Lundqvist, Louise (2023)
   I svenska skolans värdegrund nämns begreppet kulturarv som en del i att skapa en trygg identitet och som något viktigt för att förstå och leva sig in i andras villkor. Dessutom har Sverige genom kulturmiljölagen och ...
  • Om man inte tror på sig själv så funkar det typ inte - En kvalitativ studie om självförtroende och risktagande i gymnasieskolans bildundervisning 

   Ottosson, Tilda (2023)
   Inom de gymnasieskolans estetiska ämnen såsom bild, förväntas eleverna visa på förmågor såsom idérikedom, problemlösning och experimenterande för att finna nyskapande lösningar och nya perspektiv. Eleverna förväntas ...
  • KONST OCH LÄRA GER GUNST OCH ÄRA 

   Gedda, Jenniffer; Kouthoofd, Amanda (2023)
   Den här forskningsöversikten ämnar undersöka samverkan mellan skola och museum i relation till våra frågeställningar; vilka förutsättningar finns för samverkan mellan skola och museum, vilka uppfattningar har lärare och ...
  • TORDIVELEN FLYR TIL SÁPMI 

   University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2023)
   This is an essay about translating from Norwegian to North Saami, from my second language to my mother tongue. A novel by Maria Gripe from 1979, about flowers, food and furniture. And about playing chess over the phone. ...
  • Språkens förvrängda tillstånd 

   University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2023)
   This essay aims to embody the thoughts and reflections that have emerged during my ongoing translation of Arinze Ifeakandu’s short story collection “God’s Children are Little Broken Things”. Drawing from my initial ...
  • NÄR PER MÖTTE BÆR 

   Wollberg, Per (2023)
   In this essay I write about my struggle with translating an old North Saami text into semi- modern Swedish. I also write about memories from my youth, and the experiences and the knowledge I have gathered during my life ...
  • LÄNGTANS SÅNG 

   University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2023)
   This essay aims to describe the process of translating songs from Russian langu- age to Swedish, from my perspective as both translator and singer. A selection of songs that span over the period 1969–2020, from a variety ...
  • MELLAN MASKORNA 

   Hörnell, Anna (2023)
   This essay explores the ethics and erotics of translation, particularly of translating queer poetry, through my attempt to translate two works by the U.S. poet Ching-In Chen into Swedish. Using the work of Eve Kosofsky ...
  • DON IPMIRDAT, OABBÁ 

   University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2023)
   This is a ride through the process of a Sámi translating a book to Northern Sámi written by an Inuit writer, through translations in Norwegian, Danish and Swedish. I am investigating how I can implement an Indigenous paradigm ...
  • Hantverkstekniker i slöjd 

   Hjortenhag, Rebecka (2023)
   I slöjdens styrdokument finns en bristande tydlighet kring begreppet hantverkstekniker. Det centrala innehållet i slöjdens kursplan framhåller att undervisningen ska behandla enkla respektive utvecklade former av ...
  • Konsten att motivera 

   Karlsson, Daniel (2023)
   Syftet med föreliggande studie är att identifiera faktorer som slöjdlärare kan använda sig av för att skapa och bibehålla elevers motivation i slöjdundervisningen. De frågeställningar som ställts är ”Vilka faktorer anser ...