Show simple item record

dc.contributor.authorJarneving, Bo
dc.date.accessioned2019-11-21T15:16:03Z
dc.date.available2019-11-21T15:16:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/62603
dc.description.abstractTermen produktivitetanvänds frekvent i studier av vetenskaplig publiceringsverksamhet. Oftast omfattas outputmen ej input(tillgängliga resurser), varför termen inte motsvarar begreppet fullt ut. Produktivitetsmätning omfattar ofta även kvalitetsaspekter. Relationen mellan kvalitet och publicering är dock svårfångad. Allt som oftast förknippas kvalitet med citeringar och inflytande (eng. impact). En publikation med en hög relativ citeringsfrekvens(impact) kan sägas ha använts flitigt i senare vetenskaplig produktion och publicering, men citeringsfrekvensen säger ingenting direkt om publikationens vetenskapliga kvalitet. Vi noterar dessa tvetydigheter i terminologin och ansluter oss till gängse språkbruk utan att utveckla dessa problem vidare.I denna undersökning försöker vi fånga skillnader mellankvinnor och män med avseende på publiceringsbenägenhet, impactsamt forskningssamarbete. I bibliometriska och vetenskapssociologiska studier av hur variabeln kön är korrelerad med produktivitetförsöker man oftastkonstanthålla övriga oberoende variabler såsom ålder, forskningserfarenhet och akademisk statusetc.Eftersom denna studiebaseras på publikationsdata är en sådan undersökningsdesigninte möjligt. Vi får nöja oss med att ge en översiktlig bild av skillnader mellan kön med avseende på de undersökta variablerna. Den undersökapopulationen är de författare som publicerat sig i GUP under observationsperioden. För att undersökningen skall bli meningsfull måste dock olika insnävningar vad gäller publikationsfrekvens, publikationsintervall och dokumenttypgöras. Detta innebär att olika delmängder av den ursprungliga populationen undersöksmed syftetatt lyfta fram viktiga egenskaper i data. Dessa restriktionerredogörs för i detalj under kommande rubriker.För enkelhetens skull används termen ”population” även när det gäller sådana delmängder. Hur en population definieras underde olika avsnitten varierar således.Observationsperioderna omfattar2004-2012 för analysen av publiceringsbenägenhet och analysen av samarbete,medan analysen av impact omfattar perioden 2006-2012.sv
dc.language.isoswesv
dc.titleGenus, produktivitet och samarbete En rapport från bibliometrifunktionensv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationGöteborgs Universitetsbiblioteksv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record