GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Research reports / Rapporter >

Min plats i biosfären


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/62574

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_62574_1.pdf6002KbAdobe PDF
View/Open
Title: Min plats i biosfären
Authors: Gustavsson, Eva
Eliasson, Ingegärd
Fredholm, Susanne
Knez, Igor
Nilsson, Lars Göran
Gustavsson, Maria
Issue Date: 2019
Extent: 52 s.
Publication type: book
Publisher: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Keywords: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
kulturella ekosystemtjänster
kulturarv
platsidentitet
välbefinnande
hållbar landskapsförvaltning
Abstract: “Min plats i biosfären” är en skrift som presenterar forskningsresultat om vilken roll kulturmiljön och de kulturella ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet har för människors välbefinnande och för hållbar landskapsförvaltning inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Resultaten i skriften baseras på forskningsprojektet “Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning” och har genomförts av forskare vid Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle.
URI: http://hdl.handle.net/2077/62574
Appears in Collections:Research reports / Rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011