Show simple item record

dc.contributor.authorHansson, Linnéa
dc.contributor.authorLindholm, Hans
dc.date.accessioned2006-07-06T13:14:55Z
dc.date.available2006-07-06T13:14:55Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/622
dc.description.abstractAbstract Examinationsnivå: Examensarbete 10 p. Titel: Ett nödvändigt ont? – gymnasielärares uppfattningar om bedömning och betygssättning Författare: Linnéa Hanson och Hans Lindholm Termin och år: VT-06 Institution: Etnologiska institutionen Handledare: Kerstin Lökken Rapportnummer: VT06-1030-4 Nyckelord: Betyg, bedömning, rättvisa, makt, lärare, gymnasieskola Betyg är av stor vikt för eleven, såväl när det gäller självkänsla som framtidsutsikter. Det är också en betydande del av gymnasielärares yrkesutövning som en del av den vardagliga verksamheten. Läraren som enväldig bedömare måste ha kompetens att bedöma varje enskild elev och betygssystemet måste vara ett stöd för läraren i bedömningssituationen. Hur fungerar detta i praktiken? Syftet är att belysa gymnasielärares uppfattningar om bedömning och betygssättning av elever samt deras tankar om betyg i framtiden. Intervjuer genomfördes med åtta gymnasielärare på två gymnasieskolor i centrala Göteborg. Efter analys av insamlat material kunde tre problemområden urskiljas. Dessa var att betygsnivåerna inte fungerade tillfredsställande, att betygen inte ses som likvärdiga samt att betygen brister som urvalsinstrument. En rättvis bedömning kan således inte garanteras. Dock vidhöll informanterna att betyg, trots upplevda brister, är nödvändigt i gymnasieskolan. Ett maktteoretiskt perspektiv antogs då betyg är en form av myndighetsutövning. Dess disciplinerande effekt lyfts fram i uppsatsen. Vår slutsats blev att lärare måste vara medvetna om den makt de har samt ha ett fungerande betygssystem att luta sig mot för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna genomföra en rättvis bedömning.eng
dc.format.extent331382 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesvt06 1030-04eng
dc.subjectlärareeng
dc.subjectgymnasieskolaeng
dc.subjectBetygeng
dc.subjectbedömningeng
dc.subjecträttvisaeng
dc.subjectmakteng
dc.titleEtt nödvändigt ont? – gymnasielärares uppfattningar om bedömning och betygssättningeng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng
dc.type.degreeothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record