Show simple item record

dc.contributor.authorNeuwirth, Filipsv
dc.date.accessioned2019-10-04T09:44:43Z
dc.date.available2019-10-04T09:44:43Z
dc.date.issued2019sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/62067
dc.description.abstractStudier om fysisk aktivitets positiva inverkan framhålls mer och mer i samhället. Trots den ökande vetskapen om vikten av rörelse och hälsofrämjande aktiviteter finns det fortfarande en stor polarisering i ämnet Idrott och Hälsa. Det är ett ämne som i många fall ses som ett favoritämne, men också något som ett flertal elever avskyr och helst undviker. Syftet med studien var att undersöka elevers upplevelser och uppfattningar om idrottsämnet och hur deras upplevelser påverkar deltagandet. Detta undersöktes genom en semistrukturerad intervjustudie där samtal med sex deltagare genomfördes. Materialet analyserades med hjälp av Reasoned Action Approach, en teori som kartlägger beteenden och deras härkomst. Resultaten av studien visade att normer för beteendet (att delta eller inte delta i undervisningen), attityder för beteendet och känslan över att kontrollera beteendet spelade in i en likvärdig stor grad för deltagarna i studien. Slutsatsen var att elevens bakgrund av idrottande hade en stor påverkan på attityden, ihop med innehållet på lektionerna. Detta i sin tur skapade en attityd att vilja delta eller inte delta, som stärktes tillsammans med normerna som fanns i klassen och hos vänner och familj. Genom att negativa konsekvenser som en följd av ett icke deltagande inte förekom, skapades också en känsla av kontroll hos eleverna. Känslan av att själva kunna kontrollera när de deltog eller inte bidrog därför till en ökad risk att inte delta.sv
dc.language.isosvsv
dc.title”Var f*n är dom?!” En kvalitativ studie om ursprunget till elevers attityder för deltagande i Idrott och hälsasv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för kost- och idrottsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record