Show simple item record

dc.contributor.authorRidiko, Kristinesv
dc.date.accessioned2019-10-04T09:44:42Z
dc.date.available2019-10-04T09:44:42Z
dc.date.issued2019sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/62065
dc.description.abstractI takt med att det svenska samhället under åttiotalet genomgått betydande förändringar har även skolans genomgått en betydande utveckling. Samhällsförändringarna under åttiotalet brukar förknippas med liberala men framförallt nyliberala idéströmningar och individuell frihet. Jämsides denna utveckling har bland annat gymnasieskolan omstrukturerats, decentraliserats och erhållit nya läroplaner. Därför ämnar denna studie att mot bakgrund av samhällsförändringar och rådande utbildningspolitisk diskurs undersöka om idéklimatet i läroplanerna utvecklats i enlighet med den samhällsdiskursiva förändringen. För att undersöka eventuell förändring av idéströmningar i läroplanerna tillämpas kvalitativ textanalys i form av beskrivande idéanalys. Detta då styrdokument, i detta fall läroplanerna, är idédokument vilka sammanställts och bearbetats för att vara vägledande för skolans verksamhet och aktörer. Styrdokumenten anses dock vara öppna för tolkning och i många fall tvetydiga. Den tidigare forskning som presenteras bildar ett ramverk och bidrar med analysverktyg vilka i ett senare skede används för att jämföra samhällsdiskursiv förändring med den i läroplanerna. Resultaten visar att idéklimatet i läroplanerna utvecklas nästintill i samklang med samhällsdiskursen framförallt vad gäller relationen mellan individ och kollektiv. Vidare har en diskussion kring skolans roll och politisering lyfts för att besvara och bredda studiens syfte.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleFrån solidariskt kollektiv till individuell frihet? En idéanalys av skolans läroplaner Lgy70, Lpf93 och Gy11sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentStatsvetenskapliga institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record