GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap >
Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) >

VETERINÄRERS UPPLEVELSER AV KÄNSLOLADDADE SITUATIONER I MÖTET MED DJURÄGARE - En explorativ studie


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/61651

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_61651_1.pdf451KbAdobe PDF
View/Open
Title: VETERINÄRERS UPPLEVELSER AV KÄNSLOLADDADE SITUATIONER I MÖTET MED DJURÄGARE - En explorativ studie
Authors: Broomé, Ellen
Issue Date: 23-Aug-2019
Degree: Student essay
Keywords: compassion fatigue
kommunikation
konflikt
känsloladdade situationer
lågaffektivt bemötande
veterinär
Abstract: Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är, att med hjälp av kvalitativ metod, undersöka klinikveterinärers arbetssituation gällande känsloladdade situationer i mötet med djurägare. Studien avser även att generera en förståelse för de förhållningssätt och kompetenser som kan tänkas finnas inom yrket för att klara svårare situationer. Det här undersöks genom intervjuer av veterinärer med både varierande arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att arbeta i olika verksamhetstyper. • Vilka typer... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/61651
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)

 

 

© Göteborgs universitet 2011