Götheborgs Allehanda var Göteborgs första nyhetstidning. Tidningen utgavs från den 1 januari 1774 till den 10 februari 1843. Efter att tidningen hade etablerat sig hade den en upplaga på cirka 1000 exemplar, vilket var en stor upplaga för en tidning på 1700-talet. Merparten av tidningens läsare fanns i Göteborg med omnejd men tidningen såldes även i ett antal exemplar i Stockholm och på några andra orter (källa: Wikipedia).

Recent Submissions