Show simple item record

dc.contributor.authorTaube, Hanna
dc.contributor.authorLennartsson, Linn
dc.date.accessioned2019-08-13T08:58:50Z
dc.date.available2019-08-13T08:58:50Z
dc.date.issued2019-08-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/61529
dc.description.abstractBakgrund och problem: Planetens naturresurser är begränsade och livsmedelsbranschen måste anpassa sig efter förändringar och ständigt arbeta med frågor om hur de kan producera och leverera maten på ett mer hållbart sätt utan att det blir för kostsamt. I samband med förändringen uppstår en komplexitet för hur företag skall hantera relationen med sina leverantörer. Deras fokus kan inte enbart vara på de ekonomiska målen utan de måste även ta hänsyn till miljömässiga och sociala faktorer, både internt och externt. Leverantörer har en kritisk och avgörande roll och därför måste företag utvärdera dessa noggrant. Intressenter ställer allt större krav på att företag tar ansvar genom hela leverantörskedjan och därför blir rapporteringen om en hållbar leverantörskedja en viktig aspekt för företagen. Syfte: Syftet med uppsatsen var att studera hur företag inom den svenska dagligvaruhandeln redovisar sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionerna. Dessutom ämnade studien att beskriva hur den hållbara kommunikationen sker kring leverantörskedjan i de externa rapporterna. Avgränsningar: Uppsatsen behandlar endast den övre delen av leverantörskedjan som avser produktion, transport och logistik. Den nedre delen av leverantörskedjan som inkluderar butiker och konsumenter avgränsas således och kommer inte att analyseras mer än ur ett intressentperspektiv. Metod: CONI-metoden har använts för att granska tre företags hållbarhetsrapporter på den svenska marknaden för dagligvaruhandeln. Resultat och slutsatser: I resultatet presenterades kodningen och frekvensen för hur företagen rapporterar kring respektive underkategori. Det som framkom av studien var att det finns skillnader i hur större och mindre företag rapporter om leverantörskedjan. Det finns variationer i vad företagen prioriterar i sina hållbarhetsrapporter, men mål, transport samt säkerhet och certifiering tillhör de viktigaste områdena. Mindre viktiga områden för branschen är avfall, hälsa, levnadslöner, kemikalier och vatten. Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag är att utveckla denna studie och undersöka hur företags hållbarhetsarbete med leverantörskedjan avspeglas i hållbarhetsrapporteringen. Detta skulle kunna genomföras dels genom att granska rapporter, dels genom intervjuer hos företagen. En annan intressant aspekt är att granska rapporteringen över fler år.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningsv
dc.relation.ispartofseries18-19-35sv
dc.subjectSustainable supply chain, retail- and food industry, triple bottom line, supplier, sustainability reporting, stakeholder theorysv
dc.titleHållbarhetsredovisning inom den svenska dagligvaruhandeln Hur kommunicerar den svenska dagligvaruhandeln sitt hållbarhetsarbete relaterat till leverantörskedjan?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record