Show simple item record

dc.contributor.authorEkström, Oskar
dc.contributor.authorRuthberg, Joel
dc.contributor.authorVan Der Maarel, Erik
dc.date.accessioned2019-08-07T09:49:08Z
dc.date.available2019-08-07T09:49:08Z
dc.date.issued2019-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/61357
dc.descriptionDenna rapport syftar till att ge insikter om hur simulatorer kan användas för att bedöma förarkompetens. För att simulatorer ska utgöra ett lämpligt alternativ till bedömningar på väg är det nödvändigt att förstå alla meningsfulla skillnader. En sådan skillnad kan utgöras av den sociala närvaron av en examinator. Den första delen av denna rapport syftar därför till att undersöka mere presence och evaluation apprehension utifrån perspektivet av social facilitering och social interferens. Detta gjordes genom att låta 41 deltagare köra genom ett kort simulerat stadsscenario i en relativt enkel körsimulator vid Väg- och transportforskningsinstitutet. I en mellangruppsdesign fick deltagarna antingen köra ensamma eller i närvaron av en annan icke-observerande person (för att isolera faktorn mere presence ). Dessutom fick de instruktioner om att deras körning antingen skulle bedömas eller inte (för att isolera evaluation apprehension ). För att vidare undersöka möjligheten att bedöma vissa aspekter av förarprovet i simulerad miljö så fick deltagarna slutföra en tvådelad enkätstudie. Resultaten indikerade ingen signifikant effekt av social facilitering och social interferens på körprestanda. Studien visar vidare att det är teoretiskt möjligt att utföra och bedöma vissa delar av det svenska förarprovet i en simulerad miljö, förutsatt att simuleringen är tillräckligt trovärdig. Ytterligare forskning krävs dock innan detta kan anses praktiskt genomförbart.sv
dc.description.abstractThis report aims to give insights into how simulators could be used to assess driving competence. For simulators to constitute viable alternatives to on-road assessments it is necessary to understand all meaningful differences. One differentiating factor between conditions could be the social presence of a driving examiner. The first part of this study therefore aims to investigate presence and evaluation effects from the perspective of social facilitation and impairment. This was done by letting 41 participants drive through a short simulated city scenario using a relatively simple single screen simulator setup at the Swedish National Road and Transport Research Institute. Using a between-groups design participants either drove alone or in the company of another non-observing individual (isolating the factor of mere social presence) and were told that their driving would or would not be assessed (isolating the factor of evaluation apprehension). To further investigate the viability of assessing certain tasks required for a Swedish class B driver's license using a simulator setup, perceived behavioral validity for tasks included in the simulated scenario were assessed by letting participants complete a two-part survey. The results indicated no significant effect of social facilitation and impairment on driving performance. Furthermore, the study indicates that performing and assessing certain elements of the Swedish class B driver test in a simulated environment are theoretically valid provided that the simulator is of sufficient fidelity. However more research is required before this can be considered practically viable.sv
dc.language.isoengsv
dc.relation.ispartofseries2019:057sv
dc.subjectDriving Simulationsv
dc.subjectDriver Assessmentsv
dc.subjectSwedish Driver Testsv
dc.subjectSocial Facilitationsv
dc.subjectSocial Impairmentsv
dc.subjectMere Presencesv
dc.subjectEvaluation Apprehensionsv
dc.titleINVESTIGATING THE VIABILITY OF PERFORMING DRIVING EXAMINATIONS IN A SIMULATED ENVIRONMENT The effect of mere presence and evaluation apprehension on driving performancesv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeKandidatuppsatsswe
dc.type.degreeBachelor thesiseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record