Show simple item record

dc.contributor.authorGerle, Anna
dc.contributor.authorLanner, Matilda
dc.date.accessioned2019-08-01T13:17:10Z
dc.date.available2019-08-01T13:17:10Z
dc.date.issued2019-08-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/61295
dc.description.abstractBakgrund: Som ett resultat av en åldrande och mer multisjuk befolkning råder platsbrist inom slutenvården. Patienter förflyttas då till avdelningar med andra specialistområden. Utlokalisering leder till att sjuksköterskor tvingas vårda patienter med sjukdomstillstånd vilka sjuksköterskan kan ha bristande kunskap inom. Därmed är det rimligt att anta att utlokaliserade patienter inte erhåller samma högkvalitativa omvårdnad, i enlighet med aktuell evidens, som patienter vilka vårdas på anledningar med rätt specialistkunskap. Syftet med denna studie är att beskriva hur sjuksköterskans omvårdnadsarbete påverkas av utlokalisering av patienter inom slutenvården. Metod: En systematisk litteraturöversikt av kvalitativa och kvantitativa artiklar användes för att besvara syftet. Resultat: Utlokalisering har en negativ påverkan på både patientsäkerheten och sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Studier visar att utlokaliserade patienter generellt har längre vårdtider och större sannolikhet att återinläggas. Studier visar också att kommunikationen, både med patienten, anhöriga och inom det multiprofessionella teamet försämras. Sjuksköterskor vilka vårdar de utlokaliserade patienterna upplever sig ha bristande kunskaper kring patienternas sjukdomstillstånd vilket leder till emotionell stress. Slutsats: Utlokalisering av patienter bör användas med försiktighet då samtliga studier visar att utlokalisering har negativ påverkan på både patienter och sjuksköterskor.sv
dc.subjectutlokalisering av patientersv
dc.subjectpatientsäkerhetsv
dc.subjectsjuksköterskors arbetsmiljösv
dc.subjectomvårdnadsv
dc.titleKomplexiteten av omvårdnadsarbetet med utlokaliserade patientersv
dc.title.alternativeThe Complexity of Nursing Outlying Patientssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record