Show simple item record

dc.contributor.authorFreij, Anna
dc.contributor.authorSettergren, Camilla
dc.date.accessioned2006-07-06T08:25:57Z
dc.date.available2006-07-06T08:25:57Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/610
dc.description.abstractAbstrakt Arbetets titel: Aspekter på lärande och läromedel: En undersökning av lärares val av läromedel i skolans hem- och konsumentkunskap Arbetets art: Examensarbete (10p) i det allmänna utbildningsområdet Program: Lärarprogrammet, Göteborgs universitet Sidantal: 35 Författare: Anna Freij och Camilla Settergren Handledare: Ingrid Cullbrand Examinator: Helena Åberg Tidpunkt: Vårterminen 2006 Nyckelbegrepp: Läromedel, hem- och konsumentkunskap, konsumentekonomi, Läroplan Lpo 94, lärande Bakgrund Lärares arbetsuppgifter innebär idag tolkningar av nationella och kommunala dokument, däribland kursplaner, som sedan skall förankras i praktiken. Vi har ställt oss frågande om dessa tolkningar kan göras oberoende av den undervisandes syn på lärande och om dennes synsätt blir avgörande för valet av läromedel? Utgångspunkten för detta arbete har därför varit lärares syn på lärande. Under delar av vår verksamhetsförlagda utbildning i hem- och konsumentkunskap har vi uppmärksammat läromedlens betydande roll i undervisning. Syfte Syftet har varit att beskriva på vilka grunder lärare väljer läromedel i sin undervisning i hemoch konsumentkunskap, då specifikt lärares val av läromedel inom kunskapsområdet konsumentekonomi. Ett delsyfte var också att undersöka hur lärares syn på lärande förhåller sig till läroplanen Lpo 94. Följande frågeställningar har legat till grund för den intervjuundersökning som genomförts: Vilka läromedel används för att nå de syften och mål som behandlar konsumentekonomiska frågor i grundskolans kursplan för hem- och konsumentkunskap? På vilka grunder väljer lärare att använda just dessa läromedel? Är lärarnas syn på lärande i överensstämmelse med den som uttrycks i läroplanen Lpo 94? Metod Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjuernas frågeområden behandlade aspekter på lärande och läromedelsval i konsumentekonomi. Fem lärare som undervisar i hem- och konsumentkunskap har deltagit i undersökningen. Arbetets resultat bygger på en analys av intervjuerna samt en analys av lärandeaspekter i läroplanen Lpo 94. Slutsatser Arbetet visar på att läromedel påverkar lärares utformning av undervisning. Speciellt märkbart är att läroboken har en betydelsefull och framträdande roll i såväl teoretiska som praktiska inslag. Valet av läromedel görs av lärare på olika sätt och i skilda syften. Vårt resultat visar på att det finns två inriktningar bland lärare i deras val av läromedel.eng
dc.format.extent149546 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesvt06 2820-09eng
dc.subjecthem- och konsumentkunskapeng
dc.subjectLäromedeleng
dc.subjectLpo 94eng
dc.subjectlärandeeng
dc.subjectLäroplaneng
dc.subjectkonsumentekonomieng
dc.titleAspekter på lärande och läromedel: En undersökning av lärares val av läromedel i skolans hem- och konsumentkunskapeng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng
dc.type.degreeothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record