Show simple item record

dc.contributor.authorJohan Broberg
dc.contributor.authorHussein Hamoodi
dc.contributor.authorHenrik Håkansson
dc.contributor.authorJonathan Kerr
dc.date.accessioned2019-07-01T13:45:28Z
dc.date.available2019-07-01T13:45:28Z
dc.date.issued2019-07-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/60764
dc.description.abstractSyftet med undersökningen var att avgöra klassificerbarheten av patienter med perfier neuropati baserat på svettmönster med hjälp av logistisk regression. Vår data innehöll tre grupper: kontroller, neuropatiska och obekräftat neuropatiska, individer som misstänks lida av neuropati men ¨annu inte fått det bekräftat. De obekräftat neuropatiska användes bara i träningsmängden och inte i valideringsmängden. Data som användes har mätts på fot eller vad. Klassificerbarheten undersöktes för data uppmätt på patienters fot, vad samt för båda kroppsdelarna tillsammans. Undersökningen gjordes med två korsvalideringar, en inre för att bestämma ett lämpligt kovariatrum och en yttre för att avgöra den faktiska klassificerbarheten. Det bästa sättet att klassificera enligt undersökningen var att använda data från enbart vader och att använda dimensionsreducering med principialkomponentanalys för 15 kovariater. Med hundra simuleringar av vår modell blev medelvärdet av arean under grafen från receiver operating characteristic-kurvan 0.96 med en standardavvikelse på 0.01. Om de två olika klassificeringsfelen värderades lika högt och modellen designades så att båda feltyperna hade lika stor sannolikhet kunde den använda metoden klassificera med ca 10 % fel. Under undersökningen fanns problem med att datamängden innehöll få neuropatiska patienter. För framtida forskning hade det varit intressant att utöka mängden sjuka.sv
dc.titleKlassificering av neuropati baserat p˚a svettmo¨nstersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokPhysicsChemistryMaths
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Mathematical Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaperswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record