Show simple item record

dc.contributor.authorPinola, Pauline
dc.date.accessioned2019-07-01T09:05:51Z
dc.date.available2019-07-01T09:05:51Z
dc.date.issued2019-07-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/60741
dc.description.abstractI denna didaktiska fallstudie har kvalitativ data samlats in genom att tre lektioner har observerats och tre lärare har intervjuats. Syftet med studien är att få en inblick i hur undervisning i tre klasser i årskurs 4-6 i ämnena matematik och teknik ser ut när det centrala innehållet programmering används, vilka kunskaper och förmågor tre lärare anser att undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla samt hur lärarna resonerar kring undervisningen. För att uppnå syftet formulerades tre frågeställningar. Den kvalitativa datan har analyserats med hjälp av den didaktiska triangeln och innehållsanalys. Genom analysen identifierades fyra icke förutbestämda teman; Utveckling av förmågor genom undervisning av det centrala innehållet programmering, elevernas delaktighet, utmaningar gällande undervisningen och förutsättningar för lärande, i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. I resultatet framgår det att de tre lärarna ansåg att eleverna gavs möjlighet att utveckla olika förmågor trots att elevernas resultat inte har gått att utvärdera ännu. Det framgår också att ett stort ansvar läggs på eleverna då de bland annat i hög utsträckning måste hjälpa varandra att lösa problem. Även i planeringsstadiet ges eleverna i två fall stora möjligheter att påverka innehållet och undervisningsmetoderna. Det framgår dessutom att det finns utmaningar gällande undervisning i programmering så som att det var en lärare i klassrummet och att eleverna slutför uppgifter i olika snabbt. Skolorna hade även olika förutsättningarna för att kunna genomföra undervisning i programmering.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesL6XA1A-2930-050-VT19sv
dc.subjectUndervisning, programmering, digital kompetens, digitalisering, förmågor, lärande, delaktighet, förutsättningar, matematik, tekniksv
dc.titleEn fallstudie om genomförande av undervisning med hjälp av programmeringsv
dc.title.alternativeA case study on the implementation of teaching with the help of programming and students' opportunities for learningsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of pedagogical, curricular and professional studieseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk professionswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record