Show simple item record

dc.contributor.authorBark, Milton
dc.contributor.authorKarlsson, Markus
dc.date.accessioned2019-06-20T05:41:53Z
dc.date.available2019-06-20T05:41:53Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/60520
dc.descriptionThe relation between public and private enterprises in different markets has during a long time been a disputed area within the Swedish political debate. One sector that is comprised of both public and private companies is the housing and building market, which will be further explored in this study where the city of Gothenburg is the examined market. Moreover, the aim of the study is to provide a well-grounded economical explanation which in turn could be used to explain how the balance of public and private enterprises should be in Gothenburg. Furthermore, several studies have previously been made within the subject area where public and private companies are compared. However, previous work has a strong qualitive focus and fail to address the economical quantitative aspects which this study will focus on. The study is conducted through a quantitative assessment where several economical key indicators are examined; these assessments are then supplemented with qualitive interviews. The conclusions drawn from the study indicate that differences between public and private enterprise within the study are non-substantial where the main differences lie within risk taking, growth focus and preventive actions against corruption.sv
dc.description.abstractFörhållningsättet mellan privata och offentliga aktörer på marknader har länge varit föremål för diskussion i Sverige. En sektor som innefattar både offentlig och privat verksamhet är bostadssektorn, där undersökningsobjektet för denna studien specificeras till bostadssektorn i Göteborg. Med studien syftar vi att bidra med ekonomiskt underlag som i sin tur kan användas för att förklara hur balansen av verksamheterna bör se ut i staden. Flera studier har gjorts inom området där privat och offentlig sektor har jämförts. Det som särskiljer vår uppsats är ett starkt fokus på kvantitativ analys varav tidigare studier har haft ett kvalitativt fokus. Genom en kvantitativ undersökning av ekonomiska nyckeltal som kompletteras med kvalitativa intervjuer har bolagen undersökts. Slutsatserna av studien indikerar att det inte föreligger väsentliga skillnader mellan offentliga och privata bolag som undersökts, där de främsta skillnaderna ligger inom risktagande, förbyggande arbete mot korruption samt tillväxt.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesIndustriell och finansiell ekonomisv
dc.relation.ispartofseries18/19:8sv
dc.titlePrivata och offentliga bostadsbolag i Göteborg Stad – en jämförelsesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record