Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Sara
dc.contributor.authorLarsson, Angelica
dc.date.accessioned2019-06-05T11:57:20Z
dc.date.available2019-06-05T11:57:20Z
dc.date.issued2019-06-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/60410
dc.description.abstractBakgrund Allt fler i Sverige drabbas av ohälsa orsakad av stress. Det finns många olika orsaker till att uppleva stress i livet, det kan bero på faktorer såsom att drabbas av förlust, traumatiska upplevelser, ekonomisk osäkerhet, ohälsa, brist på socialt stöd ensamhet, känslor av otillräcklighet och höga prestationskrav. Förekomsten och ökningen av stressrelaterad ohälsa samt dess påverkan på vardagens aktiviteter gör problematiken till ett angeläget område för arbetsterapeutiska interventioner. Att utveckla och utvärdera arbetsterapeutisk rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa är därför av stor vikt. Syfte Studiens syfte är att undersöka deltagarnas självskattade stressrelaterade symptom före och efter stressrehabilitering genom individuell arbetsterapeutisk stressrehabilitering med bas i ReDo. Metod En kvantitativ retrospektiv studie där en enkät baserad på Stress and Crisis Inventory-93 har använts. 127 deltagare har skattat sina stressrelaterade symptom före och efter stressrehabilitering. Data har sedan analyserats genom Wilcoxon rangsummetest, Chi-två test och Parat T-test. Resultat Analyserna visar att det finns signifikanta skillnader mellan hur deltagarna skattar sina stressymptom före- respektive efter avslutad stressrehabilitering och det går dessutom att påvisa att samtliga av stressrelaterade symptomen har minskat efter avslutad stressrehabilitering. En signifikant skillnad påvisas även för slutsumman av Stress and Crisis Inventory-93. Slutsats Studiens entydigt goda resultat tyder på att stressrehabilitering med bas i ReDo har god effekt på deltagarnas stressymptom vilket indikerar att denna metod är lovande att använda vid rehabilitering av stressrelaterade symptom. Framtida studier skulle vara av intresse för även ha möjlighet att utvärdera demografiska faktorer i förhållande till stressrehabilitering med bas i ReDo.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectStress-related symptomssv
dc.subjectEvery day balancesv
dc.subjectOccupational therapy rehabilitationsv
dc.subjectthe Redesigning Daily Occupations Program (ReDo)sv
dc.subjectSurveysv
dc.titleHUR ARBETSTERAPEUTISKA INTERVENTIONER MED BAS I REDOTM PÅVERKAR SYMPTOM VID STRESSRELATERAD OHÄLSA – en kvantitativ studiesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record