GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Kandidatuppsatser (IPKL) >

”Men det är ju allting” En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på digitaliseringen och dess möjligheter i fritidshem


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/60322

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_60322_1.pdf672KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Men det är ju allting” En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på digitaliseringen och dess möjligheter i fritidshem
Authors: Lindecrantz, Gustav
Rylander, Philip
Issue Date: 23-May-2019
Degree: Student essay
Series/Report no.: HT18-2920-016-LRXA1G
Keywords: Digitala teknologier
digitalisering
digital kompetens
fritidshem
sociokulturellt,
Abstract: I det här examensarbetet undersöks hur lärare i fritidshem talar om hur de ser på möjligheter och begränsningar i arbetet med digitala teknologier. Examensarbetets frågeställningar är: ”Hur talar lärarna om de utmaningar och möjligheter som de möter i det pedagogiska arbetet med digitala teknologier?”, ”På vilket sätt används digitala teknologier i fritidsverksamheten och hur kan detta arbete relateras till kravet på digital kompetens i styrdokumenten?” samt ”Hur kan lärares erfarenheter tas til... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/60322
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011