Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Karin
dc.contributor.authorLindemark, Josefine
dc.date.accessioned2006-07-05T11:48:50Z
dc.date.available2006-07-05T11:48:50Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/602
dc.description.abstractAbstract Institution Högskola för scen och musik Författare Karin Johansson och Josefine Lindemark Titel Rytmik lär barn lära för livet – en undersökning om fem förskolepedagogers tankar om rytmik i förskolan. Syfte Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vad några pedagoger lägger i begreppet rytmik samt deras uppfattning om sambandet mellan rytmik och barns lärande och utveckling i förskolan. Vi har gjort en undersökning med utgångspunkt i nedanstående problemformuleringar och frågeställningar. Problemformuleringar och frågeställningar Vad lägger pedagogerna i begreppet rytmik? Vad lär sig barn i rytmikövningar Vad utvecklar barn i rytmikövningar? Hur ser pedagogerna på sambandet mellan rytmik och barns lärande och utveckling? Material Vi har använt oss av för vårt examensarbete relevant litteratur. Läroplanen för förskolan (Lpfö98) har varit en betydande del av vår underökning, eftersom det är den som sätter riktlinjerna för förskoleverksamheten och dess undervisning. Vi har genomfört fem stycken intervjuer med verksamma pedagoger. Två av pedagogerna verksamma på etniskt homogen förskola, varav en belägen i en medelklass förort till Stockholm. Resterande tre pedagoger var verksamma på mångkulturella förskolor i ytterområden. Metod Vi har använt oss av en hermeneutisk ansats i vår kvalitativa intervjumetod. Den kvalitativa metoden gav oss en möjlighet att analysera och tolka materialet för att urskilja relevanta utsagor till vår analys och resultat. Analys Undersökningen visar, att rytmik är en stor del av förskoleverksamheten. Pedagogerna menar att allt som har med rörelser att gör ligger i rytmikbegreppet. Trots att det kan vara svårt att skilja på begreppet lärande och utveckling har pedagogerna en tydlig uppfattning om vilka kunskaper barn lär sig i rytmik och vilka kompetenser barn utvecklar i rytmik. Resultat Resultatet visar att rytmik har med glädje och gemenskap att göra. Rytmik bidrar till ett samspel med omgivningen där barn lär och utvecklas. Språk och rytmik hör ihop. Det är i rytmik som barn lär sig språket och utvecklar en språklig medvetenhet som är väsentlig i interaktionen med omgivningen. Rytmik bidrar till barns livslånga lärande. Nyckelord: rytmik, barn, livslångt lärande, utveckling, samspeleng
dc.format.extent513662 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesvt06 6110-02eng
dc.subjectutvecklingeng
dc.subjectsamspeleng
dc.subjectrytmikeng
dc.subjectbarneng
dc.subjectlivslångt lärandeeng
dc.titleRytmik lär barn lära för livet – en undersökning om fem förskolepedagogers tankar om rytmik i förskolan.eng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng
dc.type.degreeothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record