Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Linnéa
dc.contributor.authorSkajko, Damir
dc.date.accessioned2019-05-16T08:36:28Z
dc.date.available2019-05-16T08:36:28Z
dc.date.issued2019-05-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/60275
dc.descriptionMålet med vår kandidatuppsats är att ge läsaren en inblick i Östersunds arbete med stadsutveckling och om kommunen förhåller sig till arbetet på ett demokratiskt och välfärdsinriktat sätt eller ej, samt hur staden förhåller sig till sin historia. Vår centrala forskningsfråga behandlar vilken identitet staden har skapat sig genom sin marknadsföring. Sekundära frågeställningar behandlar maktaspekter och frågan vem staden är byggd för. Studiens resultat visar att Östersunds stad arbetar på ett till synes demokratiskt och offentligt vis och försöker bjuda in medborgarna till att delta och påverka stadens framtida utveckling. Studien visar även att Östersunds offentliga konton på sociala medier marknadsför sig på ett sätt som profilerar och kännetecknar staden som en idrottsstad, en profil som speglar Östersunds historia och befolkning.sv
dc.description.abstractThe purpose of this study is to give the reader an insight into the history of Östersund and how the municipality works with urban planning and development in relation to its history, as well as democracy and welfare. Our research question highlights what identity the city has created by its marketing on social platforms and what the city wants to be associated with in its contemporary marketing. Secondary issues deal with aspects of power, and studies for whom the city is planned and built. Our study shows that the town of Östersund appears to work in a democratic and public manner with an open dialogue and invites citizens to participate and influence Östersunds future development. The study also shows that Östersunds public accounts on social media market themselves in a way that profiles and characterizes the city as a sports city, a profile that does reflect Östersunds history and citizens.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectÖstersundsv
dc.subjectdemocracysv
dc.subjecthistorysv
dc.subjecturban developmentsv
dc.subjectmarketingsv
dc.subjectdemokratisv
dc.subjecthistoriasv
dc.subjectstadsutvecklingsv
dc.subjectmarknadsföringsv
dc.titleAtt bygga sin omgivning - Östersunds identitetsskapande och självpresentationsv
dc.title.alternativeTo Build Your Surroundings - Östersund's Identity Creation and Self-presentationsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Cultural Scienceseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaperswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record