Show simple item record

dc.contributor.authorHelander, Jessica
dc.contributor.authorHietala, Emmalyn
dc.date.accessioned2019-05-07T08:58:12Z
dc.date.available2019-05-07T08:58:12Z
dc.date.issued2019-05-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/60243
dc.description.abstractSyfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare upplever att digitala verktyg påverkar undervisning i lågstadiet. Detta leder oss till dessa frågeställningar: • Vilka digitala verktyg används av lågstadielärarna i undervisningen? • Vilka fördelar och nackdelar upplever lärarna med tillgången till digitala verktyg i undervisningen? • Hur upplever lärarna att digitala verktyg påverkar elevernas lärande och motivation? Teori: Vi kopplade vår studie till Lev Samenovich Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Det hänvisade till begreppet mediering. Mediering innebar användningen av materiella eller fysiska verktyg som tekniker för att utföra uppgiften. Metod: Vi använder oss av kvalitativ undersökningsmetod. Vi samlade primär informationskälla genom att intervjua sju lärare i lågstadiet med fokus på användningen av digitala verktyg i undervisningen. Vi tog sekundära data från litteratur , avhandling och tidigare forskning. Resultat: Resultat visade att kommunala skolor i Sverige är utrustad med digitala verktygsv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatsv
dc.relation.ispartofseriesVT19 IPS LAU927sv
dc.subjectDigitalt verktygsv
dc.subjectdigitaliseringsv
dc.subjectappsv
dc.subjectITsv
dc.subjectIKTsv
dc.subjectdatorsv
dc.titleDIGITALISERING I SVENSKA SKOLAN En studie om hur digitala verktyg påverkar undervisning i lågstadietsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitetswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record