GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Kandidatuppsatser (IPKL) >

Samling på förskolan En kvalitativ studie om vad pedagogernas mål med samlingen är


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/60217

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_60217_1.pdf240KbAdobe PDF
View/Open
Title: Samling på förskolan En kvalitativ studie om vad pedagogernas mål med samlingen är
Authors: Klasson, Camilla
Kondorajian, Sibella
Issue Date: 3-May-2019
Degree: Student essay
Series/Report no.: HT18-2920-041-LÖXA1G
Keywords: Samling
pedagoger
förskola
atmosfärer
barns delaktighet
kunskapssyn
Abstract: Syftet med studien är att ta reda på pedagogers upplevelser av samlingen. De frågeställningar som undersökningen bygger på är vad anser pedagogerna att målet med samlingen är, hur anser pedagogerna att samlingen bidrar till barnens meningsfulla lärande, hur involverade är barnen i att planera samlingen enligt pedagogerna. Intervjuer är gjorda med tre barnskötare och tre förskollärare på en förskola i Göteborg för att få en variation i svar. En kvalitativ ansats har använts då endast intervjuer ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/60217
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011