Show simple item record

dc.contributor.authorAdler, Oskar
dc.contributor.authorTernesten, Fredrik
dc.date.accessioned2019-03-07T13:32:25Z
dc.date.available2019-03-07T13:32:25Z
dc.date.issued2019-03-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/59609
dc.description.abstractBakgrund: Företagens upplysningar är kritiska för att kapitalmarknaden ska fungera, då de är nödvändiga för att kommunicera företagets prestation till intressenter. 10-K-rapporters median för textmängden har mer än fördubblats, från 23 000 ord till 50 000, mellan 1996 och 2013, samtidigt som det skett en ökning av ett överflöd av standardfraser och en minskning av specificiteten och läsbarheten. Detta i sig har lett till en oro hos såväl standardsättare som investerare som påverkar deras möjlighet till rätt bedömning. Syfte: Syftet med rapporten är att undersöka hur mediaexponering kring hållbarhetsfrågor påverkar kvalitén på upplysningar gällande återställningskostnader i miljökänsliga industrier. Metod: Studiens syfte och frågeställningar besvaras genom en kvantitativ forskningsdesign, där den insamlade datan används till regressioner samt genomförande av textanalyser i textanalysprogrammet DICTION. Slutsats: Vår slutsats är att mediaexponering, varken informationsmängden eller tonen, inte har någon påverkan på kvalitén på upplysningar om återställningskostnader. När det gäller längden på upplysningarna har informationsmängden samt positiviteten i medias artiklar en påverkan.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExternredovisningsv
dc.relation.ispartofseries18-19-14sv
dc.subjectMediaexponering, Mediepåverkan, Textanalys, Återställningskostnader, upplysningskvalitésv
dc.titlePåverkar media företags upplysningar? - En kvantitativ textanalysstudie om hur media påverkar företagens upplysningar gällande återställningskostnadersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record