Show simple item record

dc.contributor.authorAndréasson, Annika
dc.date.accessioned2019-02-18T15:38:24Z
dc.date.available2019-02-18T15:38:24Z
dc.date.issued2019-02-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/59300
dc.description.abstractSyfte: Studiens syfte är att tydligare förstå rektors roll för att utveckla undervisningskvalitet i förskoleklassen och hur rektorer tänker kring kvalitetsutveckling i och ledarskap av denna skolform. Syftet är även att förstå vilka utmaningar och möjligheter en rektor står inför i sitt ledarskap av förskoleklassen. Studien består av två delar med delvis olika syften: en enkät- och en intervjuundersökning. Enkätundersökningens syfte är att skapa en övergripande bild av rektorers tankar kring kvalitet i förskoleklass och hur de i sitt pedagogiska ledarskap bidrar till ökad kvalitet i skolformen. Intervjuundersökningens syfte är att fördjupa förståelsen av den bild som framträder i enkätundersökningen, att tydligare förstå hur det pedagogiska ledarskapet ser ut där förskoleklassens kvalitets-arbete sätts i fokus. Teori: Gränslandsteori, Ärlestigs och Törnséns modell för pedagogiskt ledarskap, Timperley undersökande och kunskapsbildande cykel, Sheridans och Pramling Samuelssons teori om kvalitetsaspekter. Metod: Enkätundersökning, kvalitativa intervjuer. Resultat: Studien visar stor variation i de medverkande rektorernas tankar kring kvalitet i förskoleklass och i vilka kvalitetsaspekter de fokuserar i sitt pedagogiska ledarskap av skolformen. En tänkbar förklaring till dessa variationer är de brister som finns i styrkedjans kontrollerande och stödjande strukturer, som har byggts för att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet i alla skolväsendets verksamhetsformer. Istället för att stödja rektor är det dock inte sällan som styrkedjans olika parter snarare förbiser förskoleklassen, vilket påverkar rektors möjlighet att utveckla kvaliteten i skolformen. I några av de fall där förskoleklassens kvalitetsarbete sätts i fokus är rektor väl insatt i likheter och skillnader i de nationella uppdragen och i de olika utmaningar och möjligheter som varje verksamhetsform står inför och hur det behöver spegla deras pedagogiska ledarskap.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatsv
dc.relation.ispartofseriesHT18 IPS PDGX61:2sv
dc.subjectförskoleklasssv
dc.subjectrektorsv
dc.subjectpedagogiskt ledarskapsv
dc.subjectkvalitetsv
dc.subjectstyrkedjasv
dc.titleATT LYCKAS MED FÖRSKOLEKLASS En studie av hur rektorer hanterar förskoleklassens utmaningar och möjlighetersv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitetswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record