GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Åldersblandad undervisning- En granskning av argumenten för och emot åldersblandad undervisning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/592

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VT06-2611-55.pdf603KbAdobe PDF
View/Open
Title: Åldersblandad undervisning- En granskning av argumenten för och emot åldersblandad undervisning
Authors: Gustafsson, Sara
Issue Date: 2006
Extent: 617862 bytes
Degree: other
Publication type: other
Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Series/Report no.: vt06 2611-55
Keywords: åldershomogen undervisning
åldersbladade klasser
åldersblandad undervisning
åldershomogena klasser
Abstract: ABSTRAKT Titel: ÅLDERSBLANDAD UNDERVISNING En granskning av argumenten för och emot åldersblandad undervisning. Författare: Sara Gustafsson Typ av arbete: Examensarbete, 10 poäng Antal sidor: 44 Handledare: Magnus Hermansson-Adler Examinator: Elisabeth Hesslefors-Arktoft Program: Nya Lärarprogrammet, Göteborgs universitet Rapportnummer: VT-2611-55 Nyckelord: åldersblandad undervisning, åldersbladade klasser åldershomogen undervisning, åldershomogena klasser Bakgrund Mina egna erfare... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/592
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011