Show simple item record

dc.contributor.authorLiljenström, Louise
dc.contributor.authorKihlgren, Anna-Karin
dc.date.accessioned2006-07-04T09:46:31Z
dc.date.available2006-07-04T09:46:31Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/591
dc.description.abstractAbstract Titel: Kost och hälsa i skolans värld - ur ett didaktiskt perspektiv. Författare: Anna-Karin Kihlgren Louise Liljenström Handledare: Florentina Lustig Examinator: Mats Hagman Typ av arbete: Pedagogiskt/didaktiskt examensarbete, 10 poäng Program: Lärarprogrammet, LAU 350 Rapportnummer: VT06-2611-51 Nyckelord: Kost, hälsa, undervisning, tips, idéer och undervisningsmaterial Syfte Under vår tid på lärarutbildningen har vi från olika håll uppmärksammats på vikten av att undervisa om kost i skolan. Syftet med denna studie var därför att undersöka om elever på några utvalda skolor får undervisning i kost och i, så fall, i vilken utsträckning och på vilket sätt. Vi ville också ta reda på vem/vilka lärare samt vilket ämne som har det största ansvaret för undervisningen i kost. Arbetet syftar också till att undersöka om de utvalda skolorna har gjort förbättringar angående matsituationen samt om de kan förbättra elevernas matsituation. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån dessa fyra frågeställningar. Till hjälp har vi tolkat kursplaner och läroplaner samt sekundärdata och primärdata. Metod En kvalitativ metod i form av enkäter, djupintervju och observationer användes för att kunna besvara syfte och frågor. Totalt tretton respondenter svarade på enkäter, fyra klasslärare, fyra idrottslärare och fyra skolmåltidspersonal samt en dietist som även djupintervjuades. Dessa respondenter finns på fyra av oss utvalda skolor. Sammanlagt har skolorna observerats tre gånger vardera med förutbestämda punkter att observera för att få en rättvis bedömning. Resultat Resultatet visar att det nästan inte bedrivs någon undervisning i kost på skolorna. Den undervisning som eleverna får kan vara genom naturliga sammanhang och via temaveckor. Ämnet ”Hem och konsumentkunskap” har ansvaret för kostundervisningen men våra respondenter anser att alla har ett gemensamt ansvar. Alla våra undersökta skolor har genomfört någon form av förändringar rörande kosten. Något som alla skolor gör är att ha fruktstund och de äter på regelbundna tider. Samtliga skolor har salladsbuffé men endast två har ett bra salladsutbud. Dietisten delgav oss flera bra åtgärder som samtliga skolor kan genomföra för att ytterligare förbättra elevernas kostvanor. Diskussion Det är anmärkningsvärt att så få pedagoger bedriver någon undervisning om kost samt känner till något undervisningsmaterial. Eftersom det framgår av kursplanerna att alla har ett gemensamt ansvar för kostundervisningen så verkar inte pedagogerna veta vem som ska ha ansvaret. Resultatet på våra undersökta skolor är att nästan inte någon bedriver någon traditionell undervisning. Det framgår av Lpo 94 att rektorn har största ansvaret för att skolorna bedriver undervisning i alla ämnen. Med detta i åtanke tycker vi att rektorn ska se till att någon blir ansvarig för undervisningen i kost innan ”Hem och konsumentkunskap” kommer in.eng
dc.format.extent1048128 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesvt06 2611-51eng
dc.subjecttipseng
dc.subjectundervisningsmaterialeng
dc.subjectidéereng
dc.subjectKosteng
dc.subjecthälsaeng
dc.subjectundervisningeng
dc.titleKost och hälsa i skolans värld - ur ett didaktiskt perspektiv.eng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng
dc.type.degreeothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record