GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Kandidatuppsatser >

Stress och arbetstillfredsställelse bland tjänstemän i datorstyrd och informationtekniksintensiv arbetskontext


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/59115

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_59115_1.pdf241KbAdobe PDF
View/Open
Title: Stress och arbetstillfredsställelse bland tjänstemän i datorstyrd och informationtekniksintensiv arbetskontext
Authors: Carlson, Ann-Cristin
Issue Date: 7-Feb-2019
Abstract: För att utöka kunskapen om hur tjänstemän inom offentlig förvaltning upplever egen stress och arbetstillfredsställelse i IT-intensiv och datorstyrd arbetskontext genomfördes i studien semistrukturerade intervjuer. Åtta män och kvinnor i olika åldrar med dator och bildskärmsarbete som verktyg under största delen av arbetsdagen intervjuades. Materialet har tematiserats i enlighet med kvalitativ analys. Studien belyser hinder och möjligheter inom ett datorstyrt arbete med fokusområden innehållande ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/59115
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011