Show simple item record

dc.contributor.authorJedrzejewska, Sylwia
dc.date.accessioned2019-02-11T11:38:07Z
dc.date.available2019-02-11T11:38:07Z
dc.date.issued2019-02-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/59072
dc.description.abstractI samband med flyktingskris år 2015 har ett antal olika initiativ och åtgärder vidtagits i många länder i Europa för att hantera mottagandet och integration av ett stor antal flyktingar. I Sverige, en av tredje sektors organisationer- Räddningsmission i Göteborg driver en ”Fadderverksamhet”, där människor kan vara volontärer, dvs. faddrar till ensamkommande barn i syfte att skapa en relation emellan dem. Syftet med studien är att analysera faddrars subjektiva uppfattningar av voluntarism process och dess effekter. Teoretiska ramverket i studien utgörs av en samling av olika teorier och resultat från tidigare studier inom volontärsfältet. Som metod, har en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer applicerats i studien. Intervjuerna med volontärer har påvisat att motiv till frivilligt engagemang varken är homogena eller endimensionella, de är väldigt individuella och beror på omständigheter i vilka man verkar i. Faddrars uppfattningar om rekryterings process, kommunikation med organisationen och stöd från organisationen var väldigt positiva. Deltagandet i fadderverksamhet i de flesta fall har också medförd positiva effekter på volontärers relation med ungdomar. Däremot, när det gäller faddrars syn på migrations och integrations politik i Sverige, har intervjuarna påvisat negativa opinioner. Dessa utrycktes i form av ett stort missnöje, besvikelse och förminskad förtroende till det politiska systemet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectVoluntarismsv
dc.subjectEffekter av voluntarismsv
dc.subjectVolontärersv
dc.subjectMotivessv
dc.subjectTredje sektorsv
dc.subjectMigrationsv
dc.subjectIntegrationsv
dc.subjectEnsamkommande barnsv
dc.titleNÄR HJÄRTAT SKRIKER AV GLÄDJE OCH SORG - Faddrars subjektiva uppfattningar om processen och dess effekter kring frivilliguppdraget med ensamkommande barnsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record