GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Masteruppsatser, Offentlig förvaltning >

NÄR HJÄRTAT SKRIKER AV GLÄDJE OCH SORG - Faddrars subjektiva uppfattningar om processen och dess effekter kring frivilliguppdraget med ensamkommande barn


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/59072

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_59072_1.pdf1389KbAdobe PDF
View/Open
Title: NÄR HJÄRTAT SKRIKER AV GLÄDJE OCH SORG - Faddrars subjektiva uppfattningar om processen och dess effekter kring frivilliguppdraget med ensamkommande barn
Authors: Jedrzejewska, Sylwia
Issue Date: 11-Feb-2019
Degree: Student essay
Keywords: Voluntarism
Effekter av voluntarism
Volontärer
Motives
Tredje sektor
Migration
Integration
Ensamkommande barn
Abstract: I samband med flyktingskris år 2015 har ett antal olika initiativ och åtgärder vidtagits i många länder i Europa för att hantera mottagandet och integration av ett stor antal flyktingar. I Sverige, en av tredje sektors organisationer- Räddningsmission i Göteborg driver en ”Fadderverksamhet”, där människor kan vara volontärer, dvs. faddrar till ensamkommande barn i syfte att skapa en relation emellan dem. Syftet med studien är att analysera faddrars subjektiva uppfattningar av voluntarism process... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/59072
Appears in Collections:Masteruppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011