Show simple item record

dc.contributor.authorLanngren, Moa
dc.date.accessioned2019-01-31T08:25:44Z
dc.date.available2019-01-31T08:25:44Z
dc.date.issued2018-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/58816
dc.description.abstractSyftet var att undersöka bakomliggande orsaker till den könssegregerade arbetsmarknaden. Med utgångspunkt ur social cognitive career theory (SCCT) studerades egenförmåga till kvinnliga/manliga yrken och relationen till könsstereotyper. Därefter utforskades samband mellan social rollteoris tankar om kommunala/agentiska karriärsmål och yrkesintresse. Hundrasjutton psykologistudenter (73.5 % kvinnor och 26.5 % män) tog i en enkätstudie ställning till påståenden som avsåg undersöka syftet. Studien visade att det enbart fanns samband mellan männens egenförmåga till manliga yrken och upplevda könsstereotyper samt att kommunala karriärsmål medförde ökat intresse för kvinnliga yrken för kvinnorna. Däremot förelåg inget samband mellan agentiska mål och intresse för manliga yrken för något kön. Resultatet tydliggjorde att för att minska könssegregationen kan det vara aktuellt med olika åtgärder beroende på kön.sv
dc.language.isoswesv
dc.titleOrsaker bakom en könssegregerad arbetsmarknad – hur könsstereotyper och karriärsmål påverkar kvinnors och mäns yrkesvalsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Psychologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för psykologiswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record