Show simple item record

dc.contributor.authorDiego, Juana Baltazar
dc.contributor.authorWettermark, Hanna Linnea
dc.date.accessioned2019-01-24T11:10:41Z
dc.date.available2019-01-24T11:10:41Z
dc.date.issued2019-01-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/58701
dc.description.abstractBakgrund Föräldrar och barn har lagstadgad rätt att få information när barnet är sjukt. De har ofta ett stort behov av att få information och att bli kommunicerade, för att undersökningar av barnet ska bli lyckade. Syftet Var att klargöra hur information och kommunikation, som riktar sig till föräldrar med barn som är patienter, bör utformas för att underlätta samspelet mellan föräldrar, barn och sjuksköterska. Metod Litteraturöversikt på 11 artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad analysmetod. Litteratursökningar gjordes i databaserna CINAHL, PubMed, Scopus och PsycINFO. Resultat Det resultat som framkom kan delas in i tre kategorier, att använda skriftlig information, att använda kommunikationsverktyg samt att möta föräldrars behov genom kommunikation. Skriftlig information var något som efterfrågades bland föräldrar, den information som sjukvården idag uppgav att de gav är åldersanpassad, multimediabaserad kommunikation visade på nöjdare föräldrar. De kommunikationsverktyg som presenterades i resultatet var storytelling och lekterapi. Storytelling visade inte på några signifikanta resultat om att minska ångesten hos föräldrar. Lekterapi visade däremot på att barnen blev lugnare och att både barn och föräldrar fick minskade ångestnivåer. Att möta föräldrars behov genom kommunikation visade på att vårdpersonalen skulle vara öppna för frågor, ha en personlig anpassning av kommunikationen, använda vissa typer av kommunikationsstrategier och ge föräldrarna emotionellt stöd. Slutsatser Genom öppen kommunikation anpassad efter föräldrarna och tydlig information minskar föräldrarnas och därigenom barnens otrygghet inför och under besök inom sjukvården.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectbarnsv
dc.subjectfamiljecentrerad omvårdnad,sv
dc.subjectfamiljecentrerad omvårdnad,sv
dc.subjectföräldrarsv
dc.subjectinformationsv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectkommunikationsverktygsv
dc.subjectsjuksköterskasv
dc.titleSkapa trygghet genom kommunikationsverktyg i barnsjukvården.sv
dc.title.alternativeBuilding security through tools of communication in children´ssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record