GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Härledning av symtom till viss kost kan öka livskvaliteten. Intervjustudie av patienter med Irritable Bowel Syndrome


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58601

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58601_1.pdf485KbAdobe PDF
View/Open
Title: Härledning av symtom till viss kost kan öka livskvaliteten. Intervjustudie av patienter med Irritable Bowel Syndrome
Authors: Eklund, Sofia
Issue Date: 8-Jan-2019
Degree: Student essay
Series/Report no.: VT-18-33
Keywords: IBS
Irritable Bowel Syndrome
kostförändring
livskvalitet
härledning
Abstract: Att symtomen från den funktionella tarmsjukdomen IBS (Irritable Bowel Syndrome) sänker patienternas livskvalitet är konstaterat i flera tidigare studier. Så är också det faktum att många patienter själva försöker förändra sin kost för att få bukt med symtomen. Vilken kunskap som lett till dessa kostförändringar, samt hur kostförändringarna påverkar livskvaliteten, finns det dock inte lika mycket studier på. Med hjälp av semistrukturerade, kvalitativa djupintervjuer undersöktes personliga uppleve... more
Description: Kandidatuppsats 15 hp Rapportnummer: VT-18-33 Titel: Härledning av symtom till viss kost kan öka livskvaliteten – intervjustudie av patienter med Irritable Bowel Syndrome Författare: Sofia Eklund Program: Hälsopromotion Kostvetenskap Nivå: Grundnivå Handledare: Daniel Arvidsson Examinator: Agneta Sjöberg Antal sidor: 38 Termin/år: Vt2018 Nyckelord: IBS, Irritable Bowel Syndrome, kostförändring, livskvalitet, härledning
URI: http://hdl.handle.net/2077/58601
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011