Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Josefin
dc.contributor.authorWilhelmsson, Maria
dc.date.accessioned2006-07-04T09:13:45Z
dc.date.available2006-07-04T09:13:45Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/585
dc.description.abstractAbstrakt Titel: ADHD i grundskolan – En intervjustudie om hur fem pedagoger arbetar med barn som har diagnosen ADHD Författare: Josefin Andersson & Maria Wilhelmsson Typ av arbete: Examensarbete (10 p) Handledare: Anna-Karin Schuller Examinator: Girma Berhanu Program: Lärarprogrammet, Göteborgs Universitet Institution: Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD Datum: VT 2006 Bakgrund Vi upplever att antalet barn med ADHD har ökat och har under vår verksamhetsförlagda utbildning märkt att kunskap om ADHD ofta saknas i arbetslagen. Därför ansåg vi det relevant att fördjupa oss inom ämnet.= Syfte Syftet med vår undersökning var att få en bild av hur några pedagoger som undervisar i grundskolan uppfattar barn med diagnosen ADHD. Om och i så fall hur de anpassar den fysiska miljön, arbetssättet och arbetsformerna efter elevernas förutsättningar, samt deras syn på föräldrasamarbetet. Metod För att få exempel på hur man löst arbetet kring de här barnen på olika skolor har vi genomfört en kvalitativ undersökning baserad på halvstrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat fem pedagoger verksamma i grundskolan, som arbetar med barn som har diagnosen ADHD. Resultat Pedagogerna har beskrivit på hur man kan arbeta med barn som har den här problematiken och hur man kan anpassa den fysiska miljön. Pedagogerna vi intervjuade talade mycket om att barn som har ADHD är i stort behov av struktur och tydlighet. Det har också framkommit att ett väl fungerande samarbete med barnens föräldrar är viktigt. Barnen behöver också vara förberedda på vad som skall hända och vara trygga med personal och lokaler. Man måste utgå från varje enskilt barns förutsättningar och behov. Nyckelord ADHD, koncentrationssvårigheter, pedagogiska åtgärder, specialpedagogik, grundskolaneng
dc.format.extent419709 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesvt06 2611-38eng
dc.subjectspecialpedagogikeng
dc.subjectgrundskolaneng
dc.subjectADHDeng
dc.subjectkoncentrationssvårighetereng
dc.subjectpedagogiska åtgärdereng
dc.titleADHD i grundskolan – En intervjustudie om hur fem pedagoger arbetar med barn som har diagnosen ADHDeng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng
dc.type.degreeothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record