GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik >
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för scen och musik >

Mönster och möjligheter: Genus och gestaltning i 1700-talsopera


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58390

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_58390_1.pdfMönster och möjligheter reflektion49KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_58390_2.pdfMönster och möjligheter program1277KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_58390_3.pdfFotodokumentation M&M4299KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mönster och möjligheter: Genus och gestaltning i 1700-talsopera
Creator: Hagström-Ståhl, Kristina
Issue Date: 20-Sep-2018
Published in: Operahögskolan/Stockholms konstnärliga högskola (Hugoscenen)
Publication type: artistic work
Keywords: opera
genus
normkritik
scenisk gestaltning
musikalisk gestaltning
samskapande
Summary: Hur blir normkritik och genusteori till en konstnärlig praktik? Kristina Hagström-Ståhl (regissör och forskare) och Tove Dahlberg (operasångare och doktorand) undersöker frågor om genus i operagestaltning för att ta reda på hur konstnärliga val görs och hur det går att arbeta genusnyfiket med operarepertoar. I denna forskningsföreställning gestaltar Tove Dahlberg ett antal kvinnliga och manliga roller ur Mozarts Figaros bröllop. Projektet utforskar sångarens konstnärliga handlingsutrymme och rel... more
Supported by: Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet; Operahögskolan/Stockholms konstnärliga högskola.
Description of project: Se Bilaga 1
Type of work: Forskningsföreställning i opera, inkl kritiskt reflekterande publiksamtal (ca 50 + 40 min)
Description of work included: Projektet har bestått i en serie workshops (2016-18) där KHS och operasångerskan/doktoranden Tove Dahlberg mötts i sina konstnärliga och forskande praktiker för att tillsammans med olika pianister utforska genusperspektiv i scenisk och musikalisk gestaltning i opera. Utöver själva föreställningen, som även kommer att spelas vid HSM och Musikhögskolan i Piteå, resulterar projektet i en dokumentationsfilm (regi Hanna Andersson), konferenspresentationer, och 2-3 peer-reviewade artiklar. För Tove Dahlberg utgör projektet även en del i hennes avhandlingsarbete i musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan i Piteå.
Description: Bilaga 2 – föreställningsprogram, Bilaga 3 – bilder från föreställningen
Link to web site: http://www.uniarts.se/aktuellt/evenemang/evenemang-ht-2018/monster-och-mojligheter-genus-och-gestaltning-i-1700-talsopera?fbclid=IwAR3e1i45czVCttrHojCjfIqmmYS-5NiMoARfM4NkO8kxWx91oN77KCdVozs
URI: http://hdl.handle.net/2077/58390
Appears in Collections:Artistic Works from Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga arbeten från Konstnärliga fakulteten
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011