GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik >
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för scen och musik >

Working with working actions, a brief insight in the Laban-YAT system used in singing


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58275

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Working with working actions, a brief insight in the Laban-YAT system used in singing
Creator: Rosenkull, Bo
Issue Date: Jul-2018
Published in: Juli 2018 ISME-conference (International Society for Music Education) Baku Azerbadjan
Publication type: artistic work
Keywords: Rudolf Laban
YAT-teknik
Yat Malmgren
interpretation
sång-teknik
Summary: In this presentation, I want to give a brief insight in the working-action part of the Laban-YAT-system and in ways it can be effective and serve as a complement in teaching singing. The method can help the over-compressed voice to get a freer flow, finding a good legato for the non legato-singer, finding a higher degree of urgency in both the sound and the expression, finding a better vocal cord-closure and singing with more dynamics.
Supported by: HSM/KMH
Description of project: Vid de sceniska utbildningarna på Högskolan för scen och musik (tidigare Teater- och Operahögskolan) har YAT-undervisningen varit den rådande modellen för det sceniska arbetet; både skådespelare, operasångare och senare också musikalartister har arbetat enligt denna modell. Metoden har av många ansetts vara tidskrävande och väldigt omfattande, och har nu till stora delar ersatts av andra sätt att arbeta med det sceniska hantverket. Under min utbildning på åttiotalet fick jag en knapp och bristfä... more
Type of work: konferenspresentation
Link to web site: https://www.isme.org/
URI: http://hdl.handle.net/2077/58275
Appears in Collections:Artistic Works from Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga arbeten från Konstnärliga fakulteten
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011