GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik >
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för scen och musik >

GAS – Göteborg Art Sounds 2018 – att kurera och vara konstnärlig festivalledare


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/58272

Title: GAS – Göteborg Art Sounds 2018 – att kurera och vara konstnärlig festivalledare
Creator: Mossenmark, Staffan
Issue Date: Sep-2018
Published in: September/Oktober -18 Göteborg
Publication type: artistic work
Keywords: Gränser
populism
pluralism
nationalism
Summary: För den undersökande, experimentella konsten och dess samtal står idag mycket på spel. Den kritiskt granskande konsten saknar stöd och ifrågasätts inom de idag allt mer dominerande populistiska och högerextrema strömningarna. I dessa ideologiska politiska fält ses utmanade konstnärliga undersökande uttryck som något avvikande. Något som ifrågasätter traditionella moraliska och etiska värderingar, något som inte ska stödjas, utan istället hellre förbjudas. I mitt arbete gällande programs... more
Supported by: EKONOMISKT STÖD Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen Kulturrådet Musikverket Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond Kultur i Väst Folkuniversitetet Göteborg PARTNERS Askim-Frölunda-Högsbos Kulturskola Atalante Brötz GAC Gageego! Geiger Göteborgs Symfoniker Göteborg Wind Orchestra Knutpunkt Nefertiti Konstepidemin PARSE 3:e Våningen
Description of project: Se bilaga: PDF: GAS 2018
Type of work: Kurator / konstnärlig ledning av internationell musikfestival.
Description: Många delar av världen ser uppkomsten av nationalism, konservatism och högerkants populism. Konsekvenserna för kulturpolitik, konstnärlig frihet och lika rättigheter och möjligheter är alarmerande. Hur påverkar det ditt arbete som konstnär / kurator / konstnärlig regissör, vad ställer du på förhållandet mellan konst och politik, din egen roll och ansvar i förhållande till konstnärligt innehåll. (PARS GAS -TALK)
Link to web site: https://gas-festival.com/
URI: http://hdl.handle.net/2077/58272
Appears in Collections:Artistic Works from Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga arbeten från Konstnärliga fakulteten
Artistic Works / Konstnärliga arbeten Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011