Show simple item record

dc.contributor.authorEriksson, Hedvig
dc.contributor.authorJoelsson, Zandra
dc.date.accessioned2018-11-02T14:16:37Z
dc.date.available2018-11-02T14:16:37Z
dc.date.issued2018-11-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/58118
dc.description.abstractSyftet med vår kandidatuppsats har varit att undersöka socialsekreterares upplevelser av samarbete och vad som fungerar bra respektive mindre bra gällande samarbete. Detta ville vi besvara genom våra frågeställningar som lyder enligt följande: På vilket sätt beskriver socialsekreterare från barn- och ungdomsenheten svårigheter gällande samarbete med socialsekreterare från andra enheter inom samma socialkontor?, samt, På vilket sätt beskriver socialsekreterare från barn- och ungdomsenheten sina positiva upplevelser gällande samarbete med socialsekreterare från andra enheter inom samma socialkontor? Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med sex stycken socialsekreterare på en barn-och ungdomsenhet inom socialtjänsten. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av begreppet jurisdiktion, Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater samt Schutz FIRO-modell (Fundamental Interpersonal Rela-tions Orientations). De fynd som vi gjorde presenterades utifrån tre teman som vi kunde identifiera utifrån vårt insamlade empirimaterial; organisationens struktur, relationsskapande samt målfokusering. Organisationens struktur visade sig vara viktig för samarbetet, dels genom hur organisationen var samordnad i form av en närhet inom organisationen som möjliggjorde ett gott samarbete samt att ledningens inställning till samarbete hade en inverkan på samarbetet. Vi gjorde även fynd i form av en okunskap när det kom till samarbetets innebörd och vad de olika enhet-erna kunde förvänta sig av varandra. Relationsskapandet ansågs av socialsekreterarna vara en viktig faktor för ett gott samarbete. Något som hämmade relationsskapandet var personalomsättning och något som främjade var tidigare person-kännedom. Under temat målfokusering kom det fram att socialsekreterarna upplevde att en gemensam målfokusering var vitalt för ett fungerande samarbete, och att de inte alltid upplevde att målfokuseringen var den bästa vilket hämmade samarbetet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjecttvärprofessionell, socialtjänst, samarbete, socialt arbete, samverkansv
dc.title”DET ÄR JU INTE HELT OKOMPLICERAT” -Socialsekreterares upplevelser av inomorganisatoriskt samarbetesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record